Program Malmö
09:00
GI
Gemensam inledning
09:00
Öppningsanförande
09.05
Välkomstanförande
09.15
Det förändringsbenägna ledarskapet
09.45
Panelsamtal: Den regionala ekonomin i ett omvärldsperspektiv
10.15
Kommunicate, förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
11.00
s04
Seminarium 4
Hur förvaltar vi för den nya generationen?
11.00
Aktuella trender på förvaltningsområdet
11.30
Kompetens och rekrytering – vad är det branschen vill ha?
11.30
The Malmö and Öresund market – an overview of the regional situation
s01
Seminarium 1
Ett enat Öresund – ett framtida nav i norra Europa?
11.00
Systemfel bakom överhettad bostadsmarknad?
11.30
Ekonomipanel – Skåne under påverkan från omvärlden
s02
Seminarium 2
Tillväxt till varje pris?
11.00
Stadsplanering för social hållbarhet – så blev det möjligt att genomföra Culture Casbah
11.40
Stadsplanering för social hållbarhet – hur får man in de mjuka värdena?
s03
Seminarium 3
Nästa steg för den skånska bostadsmarknaden
11.00
Var byggs det och för vem?
11.30
Bostadsprojekt med olika vinklar
FA
Fördjupning A
Fördjupning A
11.00
Trender inom handel och handelsfastigheter
11.00
Welcome to Business Arena Malmö and the City of Malmö
11.15
Opportunities in the region for global and international companies
FB
Fördjupning B
Fördjupning B
11.00
På samma spelplan – från politiska mål till gemensamma resultat
FC
Fördjupning C
Fördjupning C
11.00
Vilken är fastighetsbranschens plats i den digitala samhällsomvandlingen?
FD
Fördjupning D
Fördjupning D
11.00
Miljömässig hållbarhet i fastighetsbranschen
12.00
Kommunicate, lunch och tid att knyta nya kontakter
13.30
s03
Seminarium 3
Nästa steg för den skånska bostadsmarknaden
13.30
Strandad hyresmarknad?
14.00
Regelverk, finansiering och amorteringskrav
14.00
Winners and losers in Europe – how does the Nordic region compare?
s01
Seminarium 1
Ett enat Öresund – ett framtida nav i norra Europa?
13.30
Paketering av fastigheter – Skatt
14.00
Det ständiga behovet av finansiering
s02
Seminarium 2
Tillväxt till varje pris?
13.30
Den internationella staden
14.00
ABC-staden 2.0
s04
Seminarium 4
Hur förvaltar vi för den nya generationen?
13.30
Kontor: Hur ser det attraktiva erbjudandet ut?
14.00
Bostäder: Hur utvecklas affären i praktiken?
FG
Fördjupning G
Fördjupning G
13.30
Jämställdhet skapar affärsnytta
13.30
How is the European property market affected in a time of global political change?
FE
Fördjupning E
Fördjupning E
13.30
Marknaden för logistikfastigheter i Öresundsregionen
FF
Fördjupning F
Fördjupning F
13.30
Culture Casbah – långsiktigt lyft eller ännu ett projekt?
FH
Fördjupning H
Fördjupning H
13.30
Social och ekonomisk hållbarhet i fastighetsbranschen
14.30
Kommunicate, eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
15.15
s01
Seminarium 1
Ett enat Öresund – ett framtida nav i norra Europa?
15.15
En splittrad marknad med inre konkurrens
15.45
Transaktioner och uthyrning
s02
Seminarium 2
Tillväxt till varje pris?
15.15
Hur bräckligt är samhällsbygget egentligen?
15.45
Den virtuella samhällsbyggnadsprocessen
s03
Seminarium 3
Nästa steg för den skånska bostadsmarknaden
15.15
Växande bolag letar arbetskraft
15.45
Bostäder – kan branschen leverera? 
s04
Seminarium 4
Hur förvaltar vi för den nya generationen?
15.15
Handel: Från upplevelse till volym – vilka grepp fungerar?
15.35
The Nordic Property market – why is it attractive in an international perspective?
15.45
Logistik: Nisch som säger mycket om framtiden?
FI
Fördjupning I
Fördjupning I
15.15
Cityklimatet – Hur mår stadskärnorna ekonomiskt?
15.15
Key figures and players on the Swedish property market
FJ
Fördjupning J
Fördjupning J
15.15
Så säkrar fastighetsbranschen kompetens och arbetskraft
FK
Fördjupning K
Fördjupning K
15.15
Så skapar arkitekturen mervärde inom fastigheter och samhällsbyggnad
FL
Fördjupning L
Fördjupning L
15.15
Trender: Vad händer på skattefronten när det gäller fastigheter?
S Seminarium
F Fördjupning

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

Business Arena nyckeltal

Business Arena informationsbrev

Business Arenas informationsbrev skickas ut löpande till dig som är intresserad av att hålla dig uppdaterad om vårt pågående arbete kring evenemangen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Almedalen och London. Det kan exempelvis handla om aktuella talare, programspår och praktisk information inför evenemanget. Genom att prenumerera ser du till att inte missa några viktiga nyheter!