Program Stockholm
08:50
GI
Gemensam inledning
Gemensam inledning
08:50
Inledning och öppning av börsen (i samarbete med Nasdaq)
09:00
Öppningsanförande
09:05
Stockholm – en stad i ständig utveckling
09:15
Det svenska näringslivets stora framtidsfrågor
09:45
Makten över språket – effektiv kommunikation i näringslivet
10:25
F
Framtidsforum
Framtidsforum
10:25
Umami Park – en smak för alla
10:40
Hur möter vi behovet av bostadsproduktion för en bredare målgrupp – utan att tumma på designen?
K
Kommunicate
Kommunicate
10:25
På gång i centrala Danderyd: nybyggnad av bostäder, skola, badhus och utbyggt köpcentrum
10:40
Att låta stad och natur växa tillsammans
M
Mötesplats Stockholm
Mötesplats Stockholm
10:25
Stadens nya hållbarhetskrav
11:00
S01
Seminarium 1
Makrotrender – vart är vi på väg?
11:00
En världsekonomisk lindans
S02
Seminarium 2
Är den svenska samhällsbyggarmodellen under press?
11:00
Socialt utsatt område eller välmående stadsdel? 
S03
Seminarium 3
Nya orosmoln när bostadsmålen kommer närmare
11:00
Branschen vill se en social bostadspolitik – vad vill politikerna?
11:15
Vad vill branschen ha av politiken?
S04
Seminarium 4
En ny handelsgeografi – hur anpassar sig fastighetsbranschen?
11:00
Ökad omsättning men dalande framtidstro – hur mår svensk handel?
11:30
Närbutikens revansch och stadsdelscentrumets framtid
S05
Seminarium 5
Integrerat hållbarhetsarbete i praktiken
11:00
Integrerad hållbarhet – så hänger de tre aspekterna ihop
11:30
Hållbarhet i nya banor – från jämlikhet till säkrare arbetsmiljö
S06
Seminarium 6
Arkitekturens roll i samhällsbyggnadsprocessen
11:00
Så skapar arkitekturen mervärde i fastigheter och samhällsbyggnad
11:40
Branschrapporten – Sveriges Arkitekter presenterar frågorna som står högst på agendan
S07
Seminarium 7
Finns den gemensamma målbilden när regionerna växlar upp?
11:00
Hur får Malmö saker ur händerna?
11:30
Culture Casbah – social hållbarhet
S08
Seminarium 8
Seminar in English
Sweden and the Nordics – low risk and high returns
11:00
A global economic balancing act – joint session with seminar 1
FA1
Fördjupning A1
Special: Boksläpp
11:00
Special: Konsten att skapa stad
FA2
Fördjupning A2
Fördjupning A2 - Skatt
11:00
Paketeringsförslaget – hamnar det i soptunnan?
FB
Fördjupning B
Fördjupning B - Logistik
11:00
The last mile – hur kan delningsekonomin bidra?
FC
Fördjupning C - Rekrytering
11:00
Hur går vi vidare för att lösa bristen på arbetskraft?
FD
Fördjupning D
Fördjupning D - Stadsbyggnad
11:00
Case: Arenastaden – stadsdel och/eller tillväxtmotor?
FE
Fördjupning E
Fördjupning E - Teknik
11:00
Tekniken som förändrar branschen
12:00
Kommunicate, Framtidsforum, lunch och tid att knyta nya kontakter
12:10
F
Framtidsforum
Framtidsforum
12:10
Vi blir fler, lever längre och är piggare, men kan staden ta hand om våra äldre när de behöver det?
12:15
K
Kommunicate
Kommunicate
12:15
Ulleråker – från strategiskt markförvärv till hållbar och livfull stadsdel
12:25
F
Framtidsforum
Framtidsforum
12:25
Utvecklingen av Stockholms city – vad händer?
12:30
M
Mötesplats Stockholm
Mötesplats Stockholm
12:30
Ny översiktsplan för Stockholm
12:40
F
Framtidsforum
Framtidsforum
12:40
Konceptkvarter och flexibla tomtlösningar – städers framtida behov?
12:55
Cirkulära flöden – om vinsterna och vikten av den senaste trenden inom hållbarhet
13:10
Därför är det bra att bygga tätt och högt
13:25
Handel som grunden för bostadsutveckling – hur bygger vi den framtida staden?
13:40
VERCITY – Framtidens och samtidens universitetsgalleria
K
Kommunicate
Kommunicate
12:40
Nacka mot nya höjder
13:05
Sundbyberg – unik centrumutveckling i Sveriges snabbast växande kommun
13:35
Genom dialog skapar vi framtidens Tyresö
14:00
S01
Seminarium 1
Makrotrender – vart är vi på väg?
14:00
Den aktuella penningpolitiken
14:30
Den ekonomiska politiken ett år innan valet – vilka alternativ har vi?
S02
Seminarium 2
Är den svenska samhällsbyggarmodellen under press?
14:00
Staden som föregångare i samhällsbygget
14:30
Gränslös information i det mätbara samhället
S03
Seminarium 3
Nya orosmoln när bostadsmålen kommer närmare
14:00
Är dagens byggnader tickande bomber?
14:30
Uppföljande panel – Är dagens byggnader tickande bomber?
S04
Seminarium 4
En ny handelsgeografi – hur anpassar sig fastighetsbranschen?
14:00
Stockholms city – vart är handeln på väg?
14:30
Inbillad oro eller reellt tapp – lägesrapport för handeln runt omkring Stockholm
S05
Seminarium 5
Integrerat hållbarhetsarbete i praktiken
14:00
Urban hållbarhet i Europas grönaste stad?
14:30
En ekologisk stadsdel i Skövde – så här gick det till
S06
Seminarium 6
Arkitekturens roll i samhällsbyggnadsprocessen
14:00
Hållbar stadsutveckling kräver fler arkitekter i kommunen
14:30
Kan svenska arkitekter ta med sig träbyggandet ut i världen?
S07
Seminarium 7
Finns den gemensamma målbilden när regionerna växlar upp?
14:00
Landsbygd och förort i urbaniseringens spår
14:30
Stadsutveckling på mindre orter
S08
Seminarium 8
Seminar in English
Sweden and the Nordics – low risk and high returns
14:00
Swedish macro – how robust is the economy?
14:30
Political stability for a century
FF
Fördjupning F
Fördjupning F - Samhällsfastigheter
14:00
Framtidens vårdfastigheter
FG
Fördjupning G
Fördjupning G - Värdering
14:00
Hur påverkas värdena av inflation?
FH
Fördjupning H - Stadsbyggnad
14:00
Case: Victoria – en ny stad i Sverige?
FI
Fördjupning I
Fördjupning I - Social hållbarhet
14:00
Allmännyttans recept för hållbar utveckling
FJ
Fördjupning J
Fördjupning J - Byggande
14:00
Construction Management + Nya LOU = Sant
15:00
Kommunicate, Framtidsforum, eftermiddagsfika och tid att knyta nya kontakter
15:10
F
Framtidsforum
Framtidsforum
15:10
Så skapas goda boendemiljöer för äldre i en förtätad stad
K
Kommunicate
Kommunicate
15:10
Se upp – det är i norr som de goda investeringsmöjligheterna finns
15:15
M
Mötesplats Stockholm
Mötesplats Stockholm
15:15
Program för City
15:25
F
Framtidsforum
Framtidsforum
15:25
Global urbanisering behöver modern träbyggnadsteknik
15:35
K
Kommunicate
Kommunicate
15:35
Bostäder och arbetstillfällen ökar i Luleå kommun – så arbetar vi
15:40
F
Framtidsforum
Framtidsforum
15:40
Så skapas framgångsrika projekt i Sveriges kommuner
16:00
S01
Seminarium 1
Makrotrender – vart är vi på väg?
16:00
Svårtytt geopolitiskt läge – vad händer näst?
16:30
Osäkert globalt läge – hur reagerar marknaden?
S02
Seminarium 2
Är den svenska samhällsbyggarmodellen under press?
16:00
Skrika högst eller högsta nyttan – infrastrukturen roll i samhällsbygget
S03
Seminarium 3
Nya orosmoln när bostadsmålen kommer närmare
16:00
Ökad konkurrens – ökad risk?
16:30
Byggs det för mycket?
S04
Seminarium 4
En ny handelsgeografi – hur anpassar sig fastighetsbranschen?
16:00
När arkitekten får bestämma – hur skapas den attraktiva handelsplatsen?
16:30
Att skapa en attraktiv handelsplats – marknadsföringens och centrumledningens roll
S05
Seminarium 5
Integrerat hållbarhetsarbete i praktiken
16:00
Visioner blir verklighet – The Fossil Free Energy District i Göteborg
16:30
Användning av material och transporter – högst på hållbarhetsagendan?
S06
Seminarium 6
Arkitekturens roll i samhällsbyggnadsprocessen
16:00
Vad behövs för att bli årets arkitektkommun – och vad leder det till?
16:30
Fyra spaningar på fem minuter
S07
Seminarium 7
Finns den gemensamma målbilden när regionerna växlar upp?
16:00
Samverkan – snack eller verkstad?
16:30
Visionen om ett större Göteborg
S08
Seminarium 8
Seminar in English
Sweden and the Nordics – low risk and high returns
16:00
The financing paradox: lower market rates – higher financing costs
16:30
The green wall of money
FK
Fördjupning K
Fördjupning K - Digitalisering
16:00
Från fiber till affärsnytta – för både fastighet och hyresgäst
FL
Fördjupning L
Fördjupning L - Digitalisering
16:00
Från data till intäkter: värdeskapande genom digitalisering
FM
Fördjupning M
Fördjupning M - Kontor
16:00
Kontor i CBD – hur utvecklas marknaden framgent?
FN
Fördjupning N
Fördjupning N - Akademi och näringsliv
16:00
Bostadsbyggande kontra miljö – exemplet dagvatten
FO
Fördjupning O
Fördjupning O - Hotell
16:00
Hotell – sovrum eller livsstil?
17:00
Business Arena afterwork
S Seminarium
F Fördjupning
34, Plan 3
09:00
Inl.
Gemensam inledning
Gemensam inledning
09:00
Öppningsanförande
09:05
Så gör vi Stockholm starkare och tryggare
09:15
Omvärldspanel: Vad betyder de internationella omvälvningarna för Sverige?
S16
Seminarium 16
Seminar in English
The Swedish and Nordic markets: Why to invest there?
09:00
Historically loose monetary policy – for how long?
09:30
Tax issues – how will they affect international investment?
10:15
Kommunicate, Framtidsforum, förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
10:25
F
Framtidsforum
Framtidsforum
10:25
Hur blir Norden bäst på PropTech?
10:40
Nytt digitalt språk förenar planering, byggande och förvaltning
K
Kommunicate
Kommunicate
10:25
Stor framtidsoptimism när Kalmar växer
10:45
Strandängen – en modern ABC-stadsdel i Jönköping
M
Mötesplats Stockholm
Mötesplats Stockholm
10:25
Urban Learning: EU-projekt om energieffektiv stadsplanering
11:00
S09
Seminarium 9
Medvind och öppet hav så långt ögat kan se?
11:00
Högtryck eller bubbla?
11:30
Aktieemissioner – defensiv eller offensiv strategi?
S10
Seminarium 10
Nytt samverkansklimat får hjulen att snurra?
11:00
Ankare i detaljplanearbetet
11:30
Markens makt i stadsutvecklingen
S11
Seminarium 11
Nytänkande i krisens spår
11:00
Varför är det så svårt att veta hur mycket som byggs?
11:30
Stora planer – hur når vi målen?
S12
Seminarium 12
Hur hanterar fastighetsägare hårdare krav från kunderna?
11:00
Säkerheten före allt?
11:30
Fastighetsförvaltning i en bransch utsatt för hot
S13
Seminarium 13
Från modeord till svarta siffror
11:00
Digitala innovationer inom fastigheter och finans – men var hittar man lönsamheten?
11:30
Proptech – will it make a difference?
S14
Seminarium 14
Sveriges starkaste tillväxtmotor – så tar vi tillvara på potentialen
11:00
Regionen och infrastrukturen – en introduktion
11:20
Vilken transportinfrastruktur önskar sig politikerna – och vad är realistiskt?
S15
Seminarium 15
Storstaden som brännpunkt för de stora frågorna
11:00
Rinkeby – social sustainability focusing on the situation of women
11:30
En trygg miljö för boende – är lag och ordning högst på agendan?
S16
Seminarium 16
Seminar in English
The Swedish and Nordic markets: Why to invest there?
11:00
A significant market in Europe
FP
Fördjupning P
Fördjupning P - Regioner i tillväxt
11:00
Mer tillväxt i Mälarregionen med ”4 Mälarstäder” i samverkan
FQ
Fördjupning Q
Fördjupning Q - Rekrytering
11:00
Fastighetsbranschen storsatsar – verktyg för ny kompetens
FR
Fördjupning R
Fördjupning R - Ledarskap
11:00
Mångfald, jämlikhet, kreativitet – komponenterna som behövs i ett gott ledarskap?
FS
Fördjupning S
Fördjupning S - Hållbarhet
11:00
Ekonomisk hållbarhet och etiska affärer
FT
Fördjupning T
Fördjupning T - Samhällsfastigheter
11:00
Äldreboende – hur står det till med valfriheten?
12:00
Kommunicate, Framtidsforum, lunch och tid att knyta nya kontakter
12:10
F
Framtidsforum
Framtidsforum
12:10
En digital infrastruktur för människor närmre varandra
12:15
K
Kommunicate
Kommunicate
12:15
Innovativa satsningar i Position Väst
12:25
F
Framtidsforum
Framtidsforum
12:25
Den framtidssäkrade staden – hur bygger vi in flexibilitet i staden efter nya krav och behov?
12:40
Hur framtidssäker är planeringen?
12:40
K
Kommunicate
Kommunicate
12:40
Öresunds hetaste affärsdistrikt: Oceanhamnen – Waterfront Business District
12:55
F
Framtidsforum
Framtidsforum
12:55
Evighetsperspektivet in i framtiden
13:00
K
Kommunicate
Kommunicate
13:00
Gävle växer, vi bygger mer Gävle för fler Gävlebor
13:10
F
Framtidsforum
Framtidsforum
13:10
Hur påverkar framväxten av e-mobility fastighetsbranschen?
13:30
S09
Seminarium 9
Medvind och öppet hav så långt ögat kan se?
13:30
Små fiskar i stor damm
14:00
Räntederivat – går kapitlet mot sitt slut?
S10
Seminarium 10
Nytt samverkansklimat får hjulen att snurra?
13:30
Mindre detaljer – fler bostäder
14:00
Arenastadsdel i Göteborg
S11
Seminarium 11
Nytänkande i krisens spår
13:30
Utmanad planprocess i krisande tider
14:00
Nya krav på framtidens boende
S12
Seminarium 12
Hur hanterar fastighetsägare hårdare krav från kunderna?
13:30
Bostadsförvaltning – best practice
14:00
Kontorsförvaltning – Best practice
S13
Seminarium 13
Från modeord till svarta siffror
13:30
Fastigheter, stadsmiljö och mobilitet – hur ser samspelet ut?
14:00
Big data för bättre hälsa och stadsmiljö
S14
Seminarium 14
Sveriges starkaste tillväxtmotor – så tar vi tillvara på potentialen
13:30
Stockholms fortsatta utveckling – finns det några objektiva sanningar?
14:00
Kompetens och arbetsmarknad – är det matchningen som är det stora problemet?
S15
Seminarium 15
Storstaden som brännpunkt för de stora frågorna
13:30
Samhällsekonomiska vinster med ökad tolerans
14:00
Sitter samhällsbyggnadssektorn i förarsätet när det gäller integration?
S16
Seminarium 16
Seminar in English
The Swedish and Nordic markets: Why to invest there?
13:30
Why invest in the Nordics?
D
Draknästet
Hållbara städer för den framtida människan
13:30
För åttonde året i följd välkomnas ULI Young Leader Sweden till Draknästet
FU
Fördjupning U
Fördjupning U - Börs
13:30
Trender på börsen – hur står sig fastighetsaktierna?
FV
Fördjupning V
Fördjupning V - Akademi och näringsliv
13:30
Hyressättning för bostadslägenheter
FW
Fördjupning W
Fördjupning W - Arkitektur
13:30
Kvartetten som gör upp om Kasper Salin-priset
FX
Fördjupning X
Fördjupning X - Bostad
13:30
Stockholmshusen: från projekt till väl gestaltade hus
FY
Fördjupning Y - Regioner i tillväxt
13:30
Flemingsberg – framtidens utvecklingsområde för kontor och handel
14:40
F
Framtidsforum
Framtidsforum
14:40
Akut brist på lantmätare – låt branschen bidra till att korta ner handläggningstiderna
15:00
Forunovum: den nya plattformen för delningsekonomin
K
Kommunicate
Kommunicate
14:40
Att bygga snabbt – nya bostäder och livet mellan husen
14:55
Programarbete pågår
15:15
M
Mötesplats Stockholm
Mötesplats Stockholm
15:15
Digitalisering – från fibernät till konkret nytta
S09
Seminarium 9
Medvind och öppet hav så långt ögat kan se?
15:15
Transaktioner
15:35
Uthyrning
S10
Seminarium 10
Nytt samverkansklimat får hjulen att snurra?
15:15
Att äga eller inte äga – hur resurseffektivt är samhället?
S11
Seminarium 11
Nytänkande i krisens spår
15:15
Från vackra visionsbilder till verklighet
S12
Seminarium 12
Hur hanterar fastighetsägare hårdare krav från kunderna?
15:15
Arbetsplatsen som en community
S13
Seminarium 13
Från modeord till svarta siffror
15:15
Nu har branschen förstått att det finns säkerhetsproblem – vad gör vi åt saken?
S14
Seminarium 14
Sveriges starkaste tillväxtmotor – så tar vi tillvara på potentialen
15:15
Stadsbyggnadsprojekten som gör regionen starkare – hur är de tänkta?
S15
Seminarium 15
Storstaden som brännpunkt för de stora frågorna
15:15
Stockholm and New York – which experiences can the two cities share?
FZ
Fördjupning Z
Fördjupning Z - Hållbarhet
15:15
Hur kan fastighetsbranschen bidra till ökad social hållbarhet – på lokalt och globalt plan?
Fördjupning Ä
Fördjupning Ä - Handel
15:15
Dagligvaruhandelns framtid – en digital fysisk butik?
Fördjupning Å
Fördjupning Å - Skatt
15:15
Hur påverkar begränsade ränteavdrag branschen?
FÖ1
Fördjupning Ö1
Fördjupning Ö1 - Bostad
15:15
Att bubbla eller att inte bubbla
FÖ2
Fördjupning Ö2
Fördjupning Ö2 - Fastighetsutveckling
15:15
Vallgossen – ett brutalt gymnasiums varsamma förvandling till studentbostäder
FÖ3
Fördjupning Ö3
Fördjupning Ö3 - Infrastruktur
15:15
Ny tunnelbana och nya bostäder i Stockholm – möjligheter och utmaningar
16:00
Business Arena afterwork
S Seminarium
F Fördjupning
32, Plan 3

Warning: file_get_contents(http://graph.facebook.com/?ids=http://www.businessarena.nu/program/se-upp-det-ar-i-norr-som-de-goda/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/businessarena15/public_html/wp-content/themes/business/functions.php on line 9426

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/businessarena15/public_html/wp-content/themes/business/functions.php on line 9667

Business Arena nyckeltal

Business Arena informationsbrev

Business Arenas informationsbrev skickas ut löpande till dig som är intresserad av att hålla dig uppdaterad om vårt pågående arbete kring evenemangen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Almedalen och London. Det kan exempelvis handla om aktuella talare, programspår och praktisk information inför evenemanget. Genom att prenumerera ser du till att inte missa några viktiga nyheter!