Program Uppsala
11:45
Lunch
14:00
Paus
15:30
Paus
16:30
After work
S Seminarium
F Fördjupning