Program Umeå
08:00
Registrering och kaffe
09:00
GI
Gemensam inledning
09:00
Öppningsanförande
09.05
Välkomstanförande
09.15
Trenderna som kommer att förändra fastighetsbranschens spelplan
09.45
Samhällsbyggnadspanel: Så tacklar vi utmaningarna och tar tillvara möjligheterna!
10.15
Kommunicate, förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
10.30
K
Kommunicate
10.30
Energi och logistik framgångsfaktorer när Vasaregionen utvecklas
11.00
FA
Ledarskap för en bransch i förändring
11.00
Ledarskap för en bransch i förändring
FB
Handelns roll i staden – hur drar man fördel av de senaste trenderna?
11.00
Handelns roll i staden – hur drar man fördel av de senaste trenderna?
FC
Läget, läget, läget – för en logistikfastighet!
11.00
Läget, läget, läget – för en logistikfastighet!
FD
Luleå - en genomgång av tillväxt, stadsutveckling och kommersiell fastighetsmarknad
11.00
Luleå – en genomgång av tillväxt, stadsutveckling och kommersiell fastighetsmarknad
FE
Örnsköldsvik - en genomgång av tillväxt, stadsutveckling och kommersiell fastighetsmarknad
11.00
Örnsköldsvik – en genomgång av tillväxt, stadsutveckling och kommersiell fastighetsmarknad
S01
Hur kan fastighetsmarknaden bidra till den regionala utvecklingen?
11.00
Vad händer på makrofronten?
11.30
En viktig affär i norra Sverige
S02
En lösningsorienterad samhällsbyggnadsprocess – hur ser den ut?
11.00
Leva lönsamt eller lönsamt att leva?
S03
Hur svarar bostadsmarknaden på utmaningarna?
11.00
Hur väl biter de politiska verktygen?
11.30
Bostadssituationen i norra Sverige
S04
Förvaltning under utveckling – lyft befintligt bestånd och tänk rätt med nya projekt
11.00
Aktuella trender inom förvaltning
11.30
Hållbarhet – klimat, energi och miljö
12.00
Kommunicate, lunch och tid att knyta nya kontakter
12.30
K
Kommunicate
12.30
Kreativ mötesplats skapar framtidens snabbväxande företag
12.45
Ny översiktsplan öppnar möjligheter för bostadsutveckling
13.00
Stadsutveckling och goda kommunikationer ska skapa regional kärna
13.30
FF
Trender: Vad händer på skattefronten när det gäller fastigheter?
13.30
Trender: Vad händer på skattefronten när det gäller fastigheter?
FG
Jakten på turisterna
13.30
Jakten på turisterna
FH
I vilken riktning rör sig transaktionsmarknaden i norra Sverige?
13.30
I vilken riktning rör sig transaktionsmarknaden i norra Sverige?
FI
Umeå – en genomgång av tillväxt, stadsutveckling och kommersiell fastighetsmarknad
13.30
Umeå – en genomgång av tillväxt, stadsutveckling och kommersiell fastighetsmarknad
FJ
Hur mår stadskärnorna ekonomiskt - en presentation av Cityklimatet MittNord
13.30
Hur mår stadskärnorna ekonomiskt – en presentation av Cityklimatet MittNord
S01
Hur kan fastighetsmarknaden bidra till den regionala utvecklingen?
13.30
Avflyttning eller inflyttning
14:00
Hur påverkas den lokala fastighetsmarknaden av befolkningsutvecklingen?
S02
En lösningsorienterad samhällsbyggnadsprocess – hur ser den ut?
13.30
En digital pionjär i Skottland
14.00
Entreprenörerna tar Sverige ut i Europa
S03
Hur svarar bostadsmarknaden på utmaningarna?
13.30
Hyresrättens överlevnad
14.00
Kompetensförsörjningen en akut fråga
S04
Förvaltning under utveckling – lyft befintligt bestånd och tänk rätt med nya projekt
13.30
Pop-up som fenomen i modern fastighetsförvaltning
14.00
På jakt efter bättre driftnetto
14.30
Kommunicate, eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
14.45
K
Kommunicate
14.45
Nytt framtidsfokus med företagsamhet och fastighetsutveckling
15.15
FK
Blir det fler bostäder med en digitaliserad plan- och byggprocess?
15.15
Blir det fler bostäder med en digitaliserad plan- och byggprocess?
FL
Så skapar arkitekturen mervärde inom fastigheter och samhällsbyggnad
15.15
Så skapar arkitekturen mervärde inom fastigheter och samhällsbyggnad
FM
Samverkan mellan människa och teknik i den smarta staden
15.15
Samverkan mellan människa och teknik i den smarta staden
FN
Sundsvall – en genomgång av tillväxt, stadsutveckling och kommersiell fastighetsmarknad
15.15
Sundsvall – en genomgång av tillväxt, stadsutveckling och kommersiell fastighetsmarknad
FO
Stadsutveckling på mindre orter – en potentiell framgångsmodell
15.15
Stadsutveckling på mindre orter – en potentiell framgångsmodell
S01
Hur kan fastighetsmarknaden bidra till den regionala utvecklingen?
15.15
Finanseringsparadoxen och värdering – hur är läget i norra Sverige?
15.45
Investerarpanel: Varför ska man investera i norra Sverige?
S02
En lösningsorienterad samhällsbyggnadsprocess – hur ser den ut?
15.15
Vart är planprocessen på väg?
15.45
Norra Djurgårdsstaden – stadsdel med hållbarhetsambitioner i världsklass
S03
Hur svarar bostadsmarknaden på utmaningarna?
15.15
Fungerar regelverket lika för alla?
15.45
Ett hus vid stranden
S04
Förvaltning under utveckling – lyft befintligt bestånd och tänk rätt med nya projekt
15.15
Hur kommer digitaliseringen att påverka byggande och förvaltning?
15.45
Case Grönborg: Nya användningsområden för äldre byggnader
16:15
Business Arena after work
S Seminarium
F Fördjupning
Nanna

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

Business Arena nyckeltal

Business Arena informationsbrev

Business Arenas informationsbrev skickas ut löpande till dig som är intresserad av att hålla dig uppdaterad om vårt pågående arbete kring evenemangen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Almedalen och London. Det kan exempelvis handla om aktuella talare, programspår och praktisk information inför evenemanget. Genom att prenumerera ser du till att inte missa några viktiga nyheter!