Program Stockholm
08:50
GI
Gemensam inledning
Gemensam inledning
08:50
Inledning och öppning av börsen (i samarbete med Nasdaq)
09:00
Öppningsanförande
09:05
Stockholm – en stad i ständig utveckling
09:15
Det svenska näringslivets stora framtidsfrågor
09:45
Makten över språket – effektiv kommunikation i näringslivet
10:25
F
Framtidsforum
Framtidsforum
10:25
Umami Park – en smak för alla
10:40
Hur möter vi behovet av bostadsproduktion för en bredare målgrupp – utan att tumma på designen?
K
Kommunicate
Kommunicate
10:25
På gång i centrala Danderyd: nybyggnad av bostäder, skola, badhus och utbyggt köpcentrum
10:40
Att låta stad och natur växa tillsammans
M
Mötesplats Stockholm
Mötesplats Stockholm
10:25
Stadens nya hållbarhetskrav
11:00
S01
Seminarium 1
Makrotrender – vart är vi på väg?
11:00
En världsekonomisk lindans
S02
Seminarium 2
Är den svenska samhällsbyggarmodellen under press?
11:00
Socialt utsatt område eller välmående stadsdel? 
S03
Seminarium 3
Nya orosmoln när bostadsmålen kommer närmare
11:00
Branschen vill se en social bostadspolitik – vad vill politikerna?
11:15
Vad vill branschen ha av politiken?
S04
Seminarium 4
En ny handelsgeografi – hur anpassar sig fastighetsbranschen?
11:00
Ökad omsättning men dalande framtidstro – hur mår svensk handel?
11:30
Närbutikens revansch och stadsdelscentrumets framtid
S05
Seminarium 5
Integrerat hållbarhetsarbete i praktiken
11:00
Integrerad hållbarhet – så hänger de tre aspekterna ihop
11:30
Hållbarhet i nya banor – från jämlikhet till säkrare arbetsmiljö
S06
Seminarium 6
Arkitekturens roll i samhällsbyggnadsprocessen
11:00
Så skapar arkitekturen mervärde i fastigheter och samhällsbyggnad
11:40
Branschrapporten – Sveriges Arkitekter presenterar frågorna som står högst på agendan
S07
Seminarium 7
Finns den gemensamma målbilden när regionerna växlar upp?
11:00
Hur får Malmö saker ur händerna?
11:30
Culture Casbah – social hållbarhet
S08
Seminarium 8
Seminar in English
Sweden and the Nordics – low risk and high returns
11:00
A global economic balancing act – joint session with seminar 1
FA1
Fördjupning A1
Special: Boksläpp
11:00
Special: Konsten att skapa stad
FA2
Fördjupning A2
Fördjupning A2 - Skatt
11:00
Paketeringsförslaget – hamnar det i soptunnan?
FB
Fördjupning B
Fördjupning B - Logistik
11:00
The last mile – hur kan delningsekonomin bidra?
FC
Fördjupning C - Rekrytering
11:00
Hur går vi vidare för att lösa bristen på arbetskraft?
FD
Fördjupning D
Fördjupning D - Stadsbyggnad
11:00
Case: Arenastaden – stadsdel och/eller tillväxtmotor?
FE
Fördjupning E
Fördjupning E - Teknik
11:00
Tekniken som förändrar branschen
12:00
Kommunicate, Framtidsforum, lunch och tid att knyta nya kontakter
12:10
F
Framtidsforum
Framtidsforum
12:10
Vi blir fler, lever längre och är piggare, men kan staden ta hand om våra äldre när de behöver det?
12:15
K
Kommunicate
Kommunicate
12:15
Ulleråker – från strategiskt markförvärv till hållbar och livfull stadsdel
12:25
F
Framtidsforum
Framtidsforum
12:25
Utvecklingen av Stockholms city – vad händer?
12:30
M
Mötesplats Stockholm
Mötesplats Stockholm
12:30
Ny översiktsplan för Stockholm
12:40
F
Framtidsforum
Framtidsforum
12:40
Konceptkvarter och flexibla tomtlösningar – städers framtida behov?
12:55
Cirkulära flöden – om vinsterna och vikten av den senaste trenden inom hållbarhet
13:10
Därför är det bra att bygga tätt och högt
13:25
Handel som grunden för bostadsutveckling – hur bygger vi den framtida staden?
13:40
VERCITY – Framtidens och samtidens universitetsgalleria
K
Kommunicate
Kommunicate
12:40
Nacka mot nya höjder
13:05
Sundbyberg – unik centrumutveckling i Sveriges snabbast växande kommun
13:35
Genom dialog skapar vi framtidens Tyresö
14:00
S01
Seminarium 1
Makrotrender – vart är vi på väg?
14:00
Den aktuella penningpolitiken
14:30
Den ekonomiska politiken ett år innan valet – vilka alternativ har vi?
S02
Seminarium 2
Är den svenska samhällsbyggarmodellen under press?
14:00
Staden som föregångare i samhällsbygget
14:30
Gränslös information i det mätbara samhället
S03
Seminarium 3
Nya orosmoln när bostadsmålen kommer närmare
14:00
Är dagens byggnader tickande bomber?
14:30
Uppföljande panel – Är dagens byggnader tickande bomber?
S04
Seminarium 4
En ny handelsgeografi – hur anpassar sig fastighetsbranschen?
14:00
Stockholms city – vart är handeln på väg?
14:30
Inbillad oro eller reellt tapp – lägesrapport för handeln runt omkring Stockholm
S05
Seminarium 5
Integrerat hållbarhetsarbete i praktiken
14:00
Urban hållbarhet i Europas grönaste stad?
14:30
En ekologisk stadsdel i Skövde – så här gick det till
S06
Seminarium 6
Arkitekturens roll i samhällsbyggnadsprocessen
14:00
Hållbar stadsutveckling kräver fler arkitekter i kommunen
14:30
Kan svenska arkitekter ta med sig träbyggandet ut i världen?
S07
Seminarium 7
Finns den gemensamma målbilden när regionerna växlar upp?
14:00
Landsbygd och förort i urbaniseringens spår
14:30
Stadsutveckling på mindre orter
S08
Seminarium 8
Seminar in English
Sweden and the Nordics – low risk and high returns
14:00
Swedish macro – how robust is the economy?
14:30
Political stability for a century
FF
Fördjupning F
Fördjupning F - Samhällsfastigheter
14:00
Framtidens vårdfastigheter
FG
Fördjupning G
Fördjupning G - Värdering
14:00
Hur påverkas värdena av inflation?
FH
Fördjupning H - Stadsbyggnad
14:00
Case: Victoria – en ny stad i Sverige?
FI
Fördjupning I
Fördjupning I - Social hållbarhet
14:00
Allmännyttans recept för hållbar utveckling
FJ
Fördjupning J
Fördjupning J - Byggande
14:00
Construction Management + Nya LOU = Sant
15:00
Kommunicate, Framtidsforum, eftermiddagsfika och tid att knyta nya kontakter
15:10
F
Framtidsforum
Framtidsforum
15:10
Så skapas goda boendemiljöer för äldre i en förtätad stad
K
Kommunicate
Kommunicate
15:10
Se upp – det är i norr som de goda investeringsmöjligheterna finns
15:15
M
Mötesplats Stockholm
Mötesplats Stockholm
15:15
Program för City
15:25
F
Framtidsforum
Framtidsforum
15:25
Global urbanisering behöver modern träbyggnadsteknik
15:35
K
Kommunicate
Kommunicate
15:35
Bostäder och arbetstillfällen ökar i Luleå kommun – så arbetar vi
15:40
F
Framtidsforum
Framtidsforum
15:40
Så skapas framgångsrika projekt i Sveriges kommuner
16:00
S01
Seminarium 1
Makrotrender – vart är vi på väg?
16:00
Svårtytt geopolitiskt läge – vad händer näst?
16:30
Osäkert globalt läge – hur reagerar marknaden?
S02
Seminarium 2
Är den svenska samhällsbyggarmodellen under press?
16:00
Skrika högst eller högsta nyttan – infrastrukturen roll i samhällsbygget
S03
Seminarium 3
Nya orosmoln när bostadsmålen kommer närmare
16:00
Ökad konkurrens – ökad risk?
16:30
Byggs det för mycket?
S04
Seminarium 4
En ny handelsgeografi – hur anpassar sig fastighetsbranschen?
16:00
När arkitekten får bestämma – hur skapas den attraktiva handelsplatsen?
16:30
Att skapa en attraktiv handelsplats – marknadsföringens och centrumledningens roll
S05
Seminarium 5
Integrerat hållbarhetsarbete i praktiken
16:00
Visioner blir verklighet – The Fossil Free Energy District i Göteborg
16:30
Användning av material och transporter – högst på hållbarhetsagendan?
S06
Seminarium 6
Arkitekturens roll i samhällsbyggnadsprocessen
16:00
Vad behövs för att bli årets arkitektkommun – och vad leder det till?
16:30
Fyra spaningar på fem minuter
S07
Seminarium 7
Finns den gemensamma målbilden när regionerna växlar upp?
16:00
Samverkan – snack eller verkstad?
16:30
Visionen om ett större Göteborg
S08
Seminarium 8
Seminar in English
Sweden and the Nordics – low risk and high returns
16:00
The financing paradox: lower market rates – higher financing costs
16:30
The green wall of money
FK
Fördjupning K
Fördjupning K - Digitalisering
16:00
Från fiber till affärsnytta – för både fastighet och hyresgäst
FL
Fördjupning L
Fördjupning L - Digitalisering
16:00
Från data till intäkter: värdeskapande genom digitalisering
FM
Fördjupning M
Fördjupning M - Kontor
16:00
Kontor i CBD – hur utvecklas marknaden framgent?
FN
Fördjupning N
Fördjupning N - Akademi och näringsliv
16:00
Bostadsbyggande kontra miljö – exemplet dagvatten
FO
Fördjupning O
Fördjupning O - Hotell
16:00
Hotell – sovrum eller livsstil?
17:00
Business Arena afterwork
S Seminarium
F Fördjupning
34, Plan 3
09:00
Inl.
Gemensam inledning
Gemensam inledning
09:00
Öppningsanförande
09:05
Så gör vi Stockholm starkare och tryggare
09:15
Omvärldspanel: Vad betyder de internationella omvälvningarna för Sverige?
S16
Seminarium 16
Seminar in English
The Swedish and Nordic markets: Why to invest there?
09:00
Historically loose monetary policy – for how long?
09:30
Tax issues – how will they affect international investment?
10:15
Kommunicate, Framtidsforum, förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
10:25
F
Framtidsforum
Framtidsforum
10:25
Hur blir Norden bäst på PropTech?
10:40
Nytt digitalt språk förenar planering, byggande och förvaltning
K
Kommunicate
Kommunicate
10:25
Stor framtidsoptimism när Kalmar växer
10:45
Strandängen – en modern ABC-stadsdel i Jönköping
M
Mötesplats Stockholm
Mötesplats Stockholm
10:25
Urban Learning: EU-projekt om energieffektiv stadsplanering
11:00
S09
Seminarium 9
Medvind och öppet hav så långt ögat kan se?
11:00
Högtryck eller bubbla?
11:30
Aktieemissioner – defensiv eller offensiv strategi?
S10
Seminarium 10
Nytt samverkansklimat får hjulen att snurra?
11:00
Ankare i detaljplanearbetet
11:30
Markens makt i stadsutvecklingen
S11
Seminarium 11
Nytänkande i krisens spår
11:00
Varför är det så svårt att veta hur mycket som byggs?
11:30
Stora planer – hur når vi målen?
S12
Seminarium 12
Hur hanterar fastighetsägare hårdare krav från kunderna?
11:00
Säkerheten före allt?
11:30
Fastighetsförvaltning i en bransch utsatt för hot
S13
Seminarium 13
Från modeord till svarta siffror
11:00
Digitala innovationer inom fastigheter och finans – men var hittar man lönsamheten?
11:30
Proptech – will it make a difference?
S14
Seminarium 14
Sveriges starkaste tillväxtmotor – så tar vi tillvara på potentialen
11:00
Regionen och infrastrukturen – en introduktion
11:20
Vilken transportinfrastruktur önskar sig politikerna – och vad är realistiskt?
S15
Seminarium 15
Storstaden som brännpunkt för de stora frågorna
11:00
Rinkeby – social sustainability focusing on the situation of women
11:30
En trygg miljö för boende – är lag och ordning högst på agendan?
S16
Seminarium 16
Seminar in English
The Swedish and Nordic markets: Why to invest there?
11:00
A significant market in Europe
FP
Fördjupning P
Fördjupning P - Regioner i tillväxt
11:00
Mer tillväxt i Mälarregionen med ”4 Mälarstäder” i samverkan
FQ
Fördjupning Q
Fördjupning Q - Rekrytering
11:00
Fastighetsbranschen storsatsar – verktyg för ny kompetens
FR
Fördjupning R
Fördjupning R - Ledarskap
11:00
Mångfald, jämlikhet, kreativitet – komponenterna som behövs i ett gott ledarskap?
FS
Fördjupning S
Fördjupning S - Hållbarhet
11:00
Ekonomisk hållbarhet och etiska affärer
FT
Fördjupning T
Fördjupning T - Samhällsfastigheter
11:00
Äldreboende – hur står det till med valfriheten?
12:00
Kommunicate, Framtidsforum, lunch och tid att knyta nya kontakter
12:10
F
Framtidsforum
Framtidsforum
12:10
En digital infrastruktur för människor närmre varandra
12:15
K
Kommunicate
Kommunicate
12:15
Innovativa satsningar i Position Väst
12:25
F
Framtidsforum
Framtidsforum
12:25
Den framtidssäkrade staden – hur bygger vi in flexibilitet i staden efter nya krav och behov?
12:40
Hur framtidssäker är planeringen?
12:40
K
Kommunicate
Kommunicate
12:40
Öresunds hetaste affärsdistrikt: Oceanhamnen – Waterfront Business District
12:55
F
Framtidsforum
Framtidsforum
12:55
Evighetsperspektivet in i framtiden
13:00
K
Kommunicate
Kommunicate
13:00
Gävle växer, vi bygger mer Gävle för fler Gävlebor
13:10
F
Framtidsforum
Framtidsforum
13:10
Hur påverkar framväxten av e-mobility fastighetsbranschen?
13:30
S09
Seminarium 9
Medvind och öppet hav så långt ögat kan se?
13:30
Små fiskar i stor damm
14:00
Räntederivat – går kapitlet mot sitt slut?
S10
Seminarium 10
Nytt samverkansklimat får hjulen att snurra?
13:30
Mindre detaljer – fler bostäder
14:00
Arenastadsdel i Göteborg
S11
Seminarium 11
Nytänkande i krisens spår
13:30
Utmanad planprocess i krisande tider
14:00
Nya krav på framtidens boende
S12
Seminarium 12
Hur hanterar fastighetsägare hårdare krav från kunderna?
13:30
Bostadsförvaltning – best practice
14:00
Kontorsförvaltning – Best practice
S13
Seminarium 13
Från modeord till svarta siffror
13:30
Fastigheter, stadsmiljö och mobilitet – hur ser samspelet ut?
14:00
Big data för bättre hälsa och stadsmiljö
S14
Seminarium 14
Sveriges starkaste tillväxtmotor – så tar vi tillvara på potentialen
13:30
Stockholms fortsatta utveckling – finns det några objektiva sanningar?
14:00
Kompetens och arbetsmarknad – är det matchningen som är det stora problemet?
S15
Seminarium 15
Storstaden som brännpunkt för de stora frågorna
13:30
Samhällsekonomiska vinster med ökad tolerans
14:00
Sitter samhällsbyggnadssektorn i förarsätet när det gäller integration?
S16
Seminarium 16
Seminar in English
The Swedish and Nordic markets: Why to invest there?
13:30
Why invest in the Nordics?
D
Draknästet
Hållbara städer för den framtida människan
13:30
För åttonde året i följd välkomnas ULI Young Leader Sweden till Draknästet
FU
Fördjupning U
Fördjupning U - Börs
13:30
Trender på börsen – hur står sig fastighetsaktierna?
FV
Fördjupning V
Fördjupning V - Akademi och näringsliv
13:30
Hyressättning för bostadslägenheter
FW
Fördjupning W
Fördjupning W - Arkitektur
13:30
Kvartetten som gör upp om Kasper Salin-priset
FX
Fördjupning X
Fördjupning X - Bostad
13:30
Stockholmshusen: från projekt till väl gestaltade hus
FY
Fördjupning Y - Regioner i tillväxt
13:30
Flemingsberg – framtidens utvecklingsområde för kontor och handel
14:40
F
Framtidsforum
Framtidsforum
14:40
Akut brist på lantmätare – låt branschen bidra till att korta ner handläggningstiderna
15:00
Forunovum: den nya plattformen för delningsekonomin
K
Kommunicate
Kommunicate
14:40
Att bygga snabbt – nya bostäder och livet mellan husen
14:55
Programarbete pågår
15:15
M
Mötesplats Stockholm
Mötesplats Stockholm
15:15
Digitalisering – från fibernät till konkret nytta
S09
Seminarium 9
Medvind och öppet hav så långt ögat kan se?
15:15
Transaktioner
15:35
Uthyrning
S10
Seminarium 10
Nytt samverkansklimat får hjulen att snurra?
15:15
Att äga eller inte äga – hur resurseffektivt är samhället?
S11
Seminarium 11
Nytänkande i krisens spår
15:15
Från vackra visionsbilder till verklighet
S12
Seminarium 12
Hur hanterar fastighetsägare hårdare krav från kunderna?
15:15
Arbetsplatsen som en community
S13
Seminarium 13
Från modeord till svarta siffror
15:15
Nu har branschen förstått att det finns säkerhetsproblem – vad gör vi åt saken?
S14
Seminarium 14
Sveriges starkaste tillväxtmotor – så tar vi tillvara på potentialen
15:15
Stadsbyggnadsprojekten som gör regionen starkare – hur är de tänkta?
S15
Seminarium 15
Storstaden som brännpunkt för de stora frågorna
15:15
Stockholm and New York – which experiences can the two cities share?
FZ
Fördjupning Z
Fördjupning Z - Hållbarhet
15:15
Hur kan fastighetsbranschen bidra till ökad social hållbarhet – på lokalt och globalt plan?
Fördjupning Ä
Fördjupning Ä - Handel
15:15
Dagligvaruhandelns framtid – en digital fysisk butik?
Fördjupning Å
Fördjupning Å - Skatt
15:15
Hur påverkar begränsade ränteavdrag branschen?
FÖ1
Fördjupning Ö1
Fördjupning Ö1 - Bostad
15:15
Att bubbla eller att inte bubbla
FÖ2
Fördjupning Ö2
Fördjupning Ö2 - Fastighetsutveckling
15:15
Vallgossen – ett brutalt gymnasiums varsamma förvandling till studentbostäder
FÖ3
Fördjupning Ö3
Fördjupning Ö3 - Infrastruktur
15:15
Ny tunnelbana och nya bostäder i Stockholm – möjligheter och utmaningar
S Seminarium
F Fördjupning
32, Plan 3

Warning: file_get_contents(http://graph.facebook.com/?ids=http://www.businessarena.nu/program/kan-svenska-arkitekter-ta-med-sig-trabyggandet-ut-i-varlden/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/businessarena15/public_html/wp-content/themes/business/functions.php on line 9341

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/businessarena15/public_html/wp-content/themes/business/functions.php on line 9582

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

Business Arena nyckeltal

Business Arena informationsbrev

Business Arenas informationsbrev skickas ut löpande till dig som är intresserad av att hålla dig uppdaterad om vårt pågående arbete kring evenemangen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Almedalen och London. Det kan exempelvis handla om aktuella talare, programspår och praktisk information inför evenemanget. Genom att prenumerera ser du till att inte missa några viktiga nyheter!