Program Almedalen
08:00
Dagens parti analyseras – fokus Liberalerna
08:15
Må.1
Måndag pass 1
Veckan som kommer
08:15
Frukostspecial: Vilka politiska frågor kommer att vara viktigast för fastighetsbranschen? 
08:45
Paus
09:00
Må.2
Måndag pass 2
Stadsbyggnad
09:00
Plats för alla – lika självklart som svårt
09:30
Paus
09:45
Må.3
Måndag pass 3
Bostad
09:45
Hur ser fördelningen av hyreskakan ut?
10:15
Paus
10:30
Må.4
Måndag pass 4
Regional planering
10:30
Regionerna tar plats i stadsplaneringen – hur arbetar de som lyckats?
11:00
Paus
11:15
Må.5
Måndag pass 5
Bostad
11:15
Behövs tydligare riktlinjer inom bostadspolitiken?
11:45
Paus
12:00
Må.6
Måndag pass 6
Stockholmslunchen
12:00
Stockholmslunchen: En global huvudstadsregion på framväxt
13:30
Paus
13:45
Må.7
Måndag pass 7
Kontor
13:45
Vad är det attraktiva kontorserbjudandet?
14:15
Paus
14:30
Må.8
Måndag pass 8
Social hållbarhet
14:30
Finns det plats för miljötänkande och social hållbarhet när bostadsbyggandet växlar upp?
15:00
Paus
15:15
Må.9
Måndag pass 9
Social och ekonomisk hållbarhet
15:15
Social och ekonomisk hållbarhet – hur bidrar fastighetsbranschen?
15:45
Paus
16:00
Må.10
Måndag pass 10
Infrastruktur
16:00
Hur skapar vi det moderna samhället med hjälp av fler spårvägar?
16:30
Afterwork – Huddinge kommun
08:00
Dagens parti analyseras – fokus Centerpartiet
08:15
Ti.1
Tisdag pass 1
Samverkan
08:15
Frukostspecial: Kan man kombinera kraftig tillväxt med långsiktighet?
08:45
Paus
09:00
Ti.2
Tisdag pass 2
Social hållbarhet
09:00
Kan man vända ett miljonprogramsområde – och samtidigt lyfta en hel stad?
09:30
Paus
09:45
Ti.3
Tisdag pass 3
Bostadsbyggande
09:45
Så ökar vi takten på Stockholms bostadsbyggande
10:15
Paus
10:30
Ti.4
Tisdag pass 4
Samhällsfastigheter
10:30
Hur ser vi till att det finns skolor och äldreboende åt alla?
11:00
Paus
11:15
Ti.5
Tisdag pass 5
Bostad
11:15
Hur jobbar byggarna för att skapa bostäder som flertalet kan efterfråga?
11:45
Paus
12:00
Ti.6
Tisdag pass 6
Stockholmslunchen
12:00
Stockholmslunchen: En global huvudstadsregion på framväxt
13:30
Paus
13:45
Ti.7
Tisdag pass 7
Stadsbyggnad
13:45
Hur skapas en hållbar stadsdel? 
14:15
Paus
14:30
Ti.8
Tisdag pass 8
Hållbarhet
14:30
Klimat, energi och miljö – hur effektiviserar man det befintliga beståndet på bästa sätt?
15:00
Paus
15:15
Ti.9
Tisdag pass 9
Miljömässig hållbarhet
15:15
Stadsplanering för social hållbarhet – hur får man in de mjuka värdena?
15:45
Paus
16:00
Ti.10
Tisdag pass 10
Digitalisering
16:00
En digital revolution – hur påverkar den fastigheter och städer?
16:30
Afterwork – Datscha
08:00
Dagens parti analyseras – fokus Socialdemokraterna
08:15
Ons.1
Onsdag pass 1
Stadsbyggnad
08:15
CBD behöver stärkas – 50 000 jobb kan skapas om stationsområdet utvecklas
08:45
Paus
09:00
Ons.2
Onsdag pass 2
Regional utveckling
09:00
Hur kan fastighetsmarknaden bidra till den regionala utvecklingen?
09:30
Paus
09:45
Ons.3
Onsdag pass 3
Handel
09:45
Hur kan fastighetsägare och handel samverka för att skapa trygghet?
10:15
Paus
10:30
Ons.4
Måndag pass 4
Kompetensbristen
10:30
De nya svenskarna – en resurs för fastighetsbranschen?
11:00
Paus
11:15
Ons.5
Onsdag pass 5
Bostad
11:15
Vilka verktyg använder de kommuner som lyckas med bostadsbyggandet?
11:45
Paus
12:00
Ons.6
Onsdag pass 6
Samhällsfastigheter
12:00
Flexibelt byggande av samhällsfastigheter för framtida hyresgäster – hur bär man sig åt?
12:30
Paus
13:00
Ons.7
Onsdag pass 7
Bostad
13:00
Glödhet bostadsmarknad – men vad är det som verkligen attraherar köparna?
13:30
Paus
13:45
Ons.8
Onsdag pass 8
Kontor
13:45
Hur ser morgondagens arbetsplatser ut – och var ligger de?
14:15
Paus
14:30
Ons.9
Onsdag pass 9
Miljömässig hållbarhet
14:30
Hur arbetar fastighetsbranschen med miljömässig hållbarhet?
15:00
Paus
15:15
Ons.10
Onsdag pass 10
Social hållbarhet
15:15
Hur kan fastighetsbolag motverka ökande otrygghet i bostadsområden?
15:45
Paus
16:00
Ons.11
Onsdag pass 11
Infrastruktur
16:00
Morgondagens transporter – traditionellt eller futuristiskt?
08:00
Dagens parti analyseras – Kristdemokraterna
08:15
To.1
Torsdag pass 1
Handel
08:15
En ny handelsgeografi – hur anpassar sig fastighetsbranschen?
08:45
Paus
09:00
To.2
Torsdag pass 2
Bostad
09:00
Varför byggs det mer i Malmö än i Göteborg och Stockholm?
09:30
Paus
09:45
To.3
Torsdag pass 3
Bostad
09:45
Serieproduktion – lösning eller fallgrop?
10:15
Paus
10:30
To.4
Torsdag pass 4
Stadsbyggnad
10:30
Stadsplanering – hur viktig är den politiska förankringen?
11:00
Paus
11:15
To.5
Torsdag pass 5
Social hållbarhet
11:15
Hur arbetar staden med förorterna för att undvika ökad segregation?
11:45
Paus
12:00
To.6
Torsdag pass 6
Samhällsfastigheter
12:00
Boende för äldre – ett inslag i stadsplaneringen?
12:30
Paus
13:00
To.7
Torsdag pass 7
Bostäder
13:00
Närmar vi oss en ny, social bostadspolitik?
13:30
Paus
13:45
To.8
Torsdag pass 8
Samverkan
13:45
Effektiv samverkan i stadsbyggnadsprocessen – hur skapar vi bäst förutsättningar?
14:15
Paus
14:30
To.9
Torsdag pass 9
Skatt
14:30
Betalar fastighetsbranschen tillräckligt mycket skatt?
15:00
Paus
15:15
To.10
Torsdag pass 10
Kompetensförsörjning
15:15
Vilka nya grepp kan vi använda oss av i kompetensbristens spår?
15:45
Paus
16:00
To.11
Torsdag pass 11
Samverkan
16:00
Mer konstruktiva dialoger eller är det åsikter till varje pris som gäller?
16:30
Afterwork
08:00
Dagens parti analyseras – fokus Sverigedemokraterna
08:15
Fre.1
Fredag pass 1
Veckan som gått
08:15
Frukostspecial: Hur utvecklas samhällsbyggnadsbranschen under Almedalsveckan?
08:45
Paus
09:00
Fre.2
Fredag pass 2
Vad kan vi förvänta oss av den kommande valrörelsen?
09:00
Vad kan vi förvänta oss av den kommande valrörelsen – får vi något bostadsval?
09:30
Paus
09:45
Fre.3
Fredag pass 3
Bostad
09:45
Hur bygger vi bort bristen på bostäder – Bostadsbyggarna tänker fritt!
11:00
Paus
11:15
Fre.4
Fredag pass 4
Arkitektur
11:15
Hur löser arkitekterna bostadskrisen? – Sju gånger sju kreativa minuter på scenen

Business Arena nyckeltal

Business Arena informationsbrev

Business Arenas informationsbrev skickas ut löpande till dig som är intresserad av att hålla dig uppdaterad om vårt pågående arbete kring evenemangen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Almedalen och London. Det kan exempelvis handla om aktuella talare, programspår och praktisk information inför evenemanget. Genom att prenumerera ser du till att inte missa några viktiga nyheter!