Program Almedalen
08:00
Dagens parti analyseras – fokus Liberalerna
08:15
Må.1
Måndag pass 1
Veckan som kommer
08:15
Frukostspecial: Vilka politiska frågor kommer att vara viktigast för fastighetsbranschen? 
08:45
Paus
09:00
Må.2
Måndag pass 2
Stadsbyggnad
09:00
Plats för alla – lika självklart som svårt
09:30
Paus
09:45
Må.3
Måndag pass 3
Bostad
09:45
Hur ser fördelningen av hyreskakan ut?
10:15
Paus
10:30
Må.4
Måndag pass 4
Regional planering
10:30
Regionerna tar plats i stadsplaneringen – hur arbetar de som lyckats?
11:00
Paus
11:15
Må.5
Måndag pass 5
Bostad
11:15
Behövs tydligare riktlinjer inom bostadspolitiken?
11:45
Paus
12:00
Må.6
Måndag pass 6
Stockholmslunchen
12:00
Stockholmslunchen: En global huvudstadsregion på framväxt
13:30
Paus
13:45
Må.7
Måndag pass 7
Kontor
13:45
Vad är det attraktiva kontorserbjudandet?
14:15
Paus
14:30
Må.8
Måndag pass 8
Social hållbarhet
14:30
Finns det plats för miljötänkande och social hållbarhet när bostadsbyggandet växlar upp?
15:00
Paus
15:15
Må.9
Måndag pass 9
Social och ekonomisk hållbarhet
15:15
Social och ekonomisk hållbarhet – hur bidrar fastighetsbranschen?
15:45
Paus
16:00
Må.10
Måndag pass 10
Infrastruktur
16:00
Hur skapar vi det moderna samhället med hjälp av fler spårvägar?
16:30
Afterwork – Huddinge kommun
08:00
Dagens parti analyseras – fokus Centerpartiet
08:15
Ti.1
Tisdag pass 1
Samverkan
08:15
Frukostspecial: Kan man kombinera kraftig tillväxt med långsiktighet?
08:45
Paus
09:00
Ti.2
Tisdag pass 2
Social hållbarhet
09:00
Kan man vända ett miljonprogramsområde – och samtidigt lyfta en hel stad?
09:30
Paus
09:45
Ti.3
Tisdag pass 3
Bostadsbyggande
09:45
Så ökar vi takten på Stockholms bostadsbyggande
10:15
Paus
10:30
Ti.4
Tisdag pass 4
Samhällsfastigheter
10:30
Hur ser vi till att det finns skolor och äldreboende åt alla?
11:00
Paus
11:15
Ti.5
Tisdag pass 5
Bostad
11:15
Hur jobbar byggarna för att skapa bostäder som flertalet kan efterfråga?
11:45
Paus
12:00
Ti.6
Tisdag pass 6
Stockholmslunchen
12:00
Stockholmslunchen: En global huvudstadsregion på framväxt
13:30
Paus
13:45
Ti.7
Tisdag pass 7
Stadsbyggnad
13:45
Hur skapas en hållbar stadsdel? 
14:15
Paus
14:30
Ti.8
Tisdag pass 8
Hållbarhet
14:30
Klimat, energi och miljö – hur effektiviserar man det befintliga beståndet på bästa sätt?
15:00
Paus
15:15
Ti.9
Tisdag pass 9
Miljömässig hållbarhet
15:15
Stadsplanering för social hållbarhet – hur får man in de mjuka värdena?
15:45
Paus
16:00
Ti.10
Tisdag pass 10
Digitalisering
16:00
En digital revolution – hur påverkar den fastigheter och städer?
16:30
Afterwork – Datscha
08:00
Dagens parti analyseras – fokus Socialdemokraterna
08:15
Ons.1
Onsdag pass 1
Stadsbyggnad
08:15
CBD behöver stärkas – 50 000 jobb kan skapas om stationsområdet utvecklas
08:45
Paus
09:00
Ons.2
Onsdag pass 2
Regional utveckling
09:00
Hur kan fastighetsmarknaden bidra till den regionala utvecklingen?
09:30
Paus
09:45
Ons.3
Onsdag pass 3
Handel
09:45
Hur kan fastighetsägare och handel samverka för att skapa trygghet?
10:15
Paus
10:30
Ons.4
Måndag pass 4
Kompetensbristen
10:30
De nya svenskarna – en resurs för fastighetsbranschen?
11:00
Paus
11:15
Ons.5
Onsdag pass 5
Bostad
11:15
Vilka verktyg använder de kommuner som lyckas med bostadsbyggandet?
11:45
Paus
12:00
Ons.6
Onsdag pass 6
Samhällsfastigheter
12:00
Flexibelt byggande av samhällsfastigheter för framtida hyresgäster – hur bär man sig åt?
12:30
Paus
13:00
Ons.7
Onsdag pass 7
Bostad
13:00
Glödhet bostadsmarknad – men vad är det som verkligen attraherar köparna?
13:30
Paus
13:45
Ons.8
Onsdag pass 8
Kontor
13:45
Hur ser morgondagens arbetsplatser ut – och var ligger de?
14:15
Paus
14:30
Ons.9
Onsdag pass 9
Miljömässig hållbarhet
14:30
Hur arbetar fastighetsbranschen med miljömässig hållbarhet?
15:00
Paus
15:15
Ons.10
Onsdag pass 10
Social hållbarhet
15:15
Hur kan fastighetsbolag motverka ökande otrygghet i bostadsområden?
15:45
Paus
16:00
Ons.11
Onsdag pass 11
Infrastruktur
16:00
Morgondagens transporter – traditionellt eller futuristiskt?
08:00
Dagens parti analyseras – Kristdemokraterna
08:15
To.1
Torsdag pass 1
Handel
08:15
En ny handelsgeografi – hur anpassar sig fastighetsbranschen?
08:45
Paus
09:00
To.2
Torsdag pass 2
Bostad
09:00
Varför byggs det mer i Malmö än i Göteborg och Stockholm?
09:30
Paus
09:45
To.3
Torsdag pass 3
Bostad
09:45
Serieproduktion – lösning eller fallgrop?
10:15
Paus
10:30
To.4
Torsdag pass 4
Stadsbyggnad
10:30
Stadsplanering – hur viktig är den politiska förankringen?
11:00
Paus
11:15
To.5
Torsdag pass 5
Social hållbarhet
11:15
Hur arbetar staden med förorterna för att undvika ökad segregation?
11:45
Paus
12:00
To.6
Torsdag pass 6
Samhällsfastigheter
12:00
Boende för äldre – ett inslag i stadsplaneringen?
12:30
Paus
13:00
To.7
Torsdag pass 7
Bostäder
13:00
Närmar vi oss en ny, social bostadspolitik?
13:30
Paus
13:45
To.8
Torsdag pass 8
Samverkan
13:45
Effektiv samverkan i stadsbyggnadsprocessen – hur skapar vi bäst förutsättningar?
14:15
Paus
14:30
To.9
Torsdag pass 9
Skatt
14:30
Betalar fastighetsbranschen tillräckligt mycket skatt?
15:00
Paus
15:15
To.10
Torsdag pass 10
Kompetensförsörjning
15:15
Vilka nya grepp kan vi använda oss av i kompetensbristens spår?
15:45
Paus
16:00
To.11
Torsdag pass 11
Samverkan
16:00
Mer konstruktiva dialoger eller är det åsikter till varje pris som gäller?
16:30
Afterwork
08:00
Dagens parti analyseras – fokus Sverigedemokraterna
08:15
Fre.1
Fredag pass 1
Veckan som gått
08:15
Frukostspecial: Hur utvecklas samhällsbyggnadsbranschen under Almedalsveckan?
08:45
Paus
09:00
Fre.2
Fredag pass 2
Vad kan vi förvänta oss av den kommande valrörelsen?
09:00
Vad kan vi förvänta oss av den kommande valrörelsen – får vi något bostadsval?
09:30
Paus
09:45
Fre.3
Fredag pass 3
Bostad
09:45
Hur bygger vi bort bristen på bostäder – Bostadsbyggarna tänker fritt!
11:00
Paus
11:15
Fre.4
Fredag pass 4
Arkitektur
11:15
Hur löser arkitekterna bostadskrisen? – Sju gånger sju kreativa minuter på scenen

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

Business Arena nyckeltal

Business Arena informationsbrev

Business Arenas informationsbrev skickas ut löpande till dig som är intresserad av att hålla dig uppdaterad om vårt pågående arbete kring evenemangen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Almedalen och London. Det kan exempelvis handla om aktuella talare, programspår och praktisk information inför evenemanget. Genom att prenumerera ser du till att inte missa några viktiga nyheter!