Program Umeå
08:00
Registrering och kaffe
09:00
GI
Gemensam inledning
Gemensam inledning
09:00
Öppningsanförande
09:05
Tillsammans är vi starkare – välkommen till Business Arena Umeå!
09:20
Exponentiella möjligheter
10:20
K
Kommunicate
Kommunicate
10:20
Luleå bygger stad vid universitetsområdet
10:40
Ingenting sig likt i Haparanda?
10.00
Kommunicate, förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
11:00
FA
Fördjupning A
Fördjupning A - Hållbarhet
11:00
Hur grön är fastighetsbranschen?
FB
Fördjupning B
Fördjupning B - Landsbygd
11:00
Den urbaniserade landsbygden
FC
Fördjupning C
Fördjupning C - Finansiering
11:00
Inte värt att bygga?
S01
Seminarium 1
Från råvaror till framtidens ekonomi
11:00
En vikande global konjunktur – vilka blir de kortsiktiga effekterna?
11:30
Vad innebär den politiska osäkerheten?
S02
Seminarium 2
Stadsbygget - en svårnavigerad labyrint
11:00
Kritisk massa eller social infrastruktur?
S03
Seminarium 3
Marknaden tjurar - adjö heliga kor?
11:00
Bostadspolitikens roll i nytt politiskt landskap
11:25
Nästa steg när politikerna tryckt på paus
S04
Seminarium 4
Förvaltning i en föränderlig tid
11:00
Morot, piska eller knuff?
11:30
En ”nudge” för effektivare förvaltning
12:15
K
Kommunicate
Kommunicate
12:15
Centralt i Seminariet
12:30
Norrlands största tillväxttakt?
12:45
Att lösa bostadsbristen
12.00
Kommunicate, lunch och tid att knyta nya kontakter
13:30
FE
Fördjupning E
Fördjupning E - Allmännyttan (I samarbete med SABO)
13:30
Är du en bromskloss för ökat bostadsbyggande?
FF
Fördjupning F
Fördjupning F - Handel
13:30
Handeln – landsbygdens livboj?
S01
Seminarium 1
Från råvaror till framtidens ekonomi
13:30
Vad händer när naturresurserna sinar?
14:00
EU:s nya bidragsregler – jackpot för norra Sverige?
S02
Seminarium 2
Stadsbygget - en svårnavigerad labyrint
13:30
Industrins plats i kunskapsstaden
14:00
Den norra regionen – en testbädd för global utveckling
S03
Seminarium 3
Marknaden tjurar - adjö heliga kor?
13:30
Vad händer när konjunkturen viker…?
13:50
…och hur ska det gå för hushållen?
S04
Seminarium 4
Förvaltning i en föränderlig tid
13:30
Hur ser den digitala förvaltningen ut?
W
Workshop
13:30
Framtidens fastighetsekonomer
14.30
Kommunicate, eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
15:15
FG
Fördjupning G
Fördjupning G - Kontor
15:15
En kontorsmarknad i omvandling – hur ser behoven ut?
FH
Fördjupning H
Fördjupning H - Stora projekt
15:15
Case: Ny stadsdel med ambition att vara en förebild
FI
Fördjupning I
Fördjupning I - Samhällsfastigheter
15:15
Samhällsfastigheter i en vikande befolkningstrend
S01
Seminarium 1
Från råvaror till framtidens ekonomi
15:15
Omställningen till framtidens flexibla ekonomi
S02
Seminarium 2
Stadsbygget - en svårnavigerad labyrint
15:15
Integration som tillväxtmotor
S03
Seminarium 3
Marknaden tjurar - adjö heliga kor?
15:15
Hur ska norra Sverige locka unga – och få dem att stanna kvar?
S04
Seminarium 4
Förvaltning i en föränderlig tid
15:15
Förvaltning för en värld i ständig förändring
16:00
Business Arena after work
S Seminarium
F Fördjupning
Plan 2
Mimer

Business Arena nyckeltal

Business Arena nyhetsbrev

Business Arenas nyhetsbrev skickas till dig som är intresserad av att hålla dig uppdaterad om vad som sker på de olika kongresserna. Det kan exempelvis handla om aktuella talare, programspår och praktisk information inför evenemanget. Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner jag de Allmänna Villkoren och bekräftar att jag har tagit del av Personuppgiftspolicyn.