Business Arena Umeå 2019

Program Umeå
08:00
Registrering och kaffe
09:00
GI
Gemensam inledning
Gemensam inledning
09:00
Öppningsanförande
09:05
Tillsammans är vi starkare – välkommen till Business Arena Umeå!
09:20
Exponentiella möjligheter
10.00
Kommunicate, förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
11:00
FA
Fördjupning A
Fördjupning A - Hållbarhet
11:00
Hur grön är fastighetsbranschen?
FB
Fördjupning B
Fördjupning B - Landsbygd
11:00
Den urbaniserade landsbygden
FC
Fördjupning C
Fördjupning C - Finansiering
11:00
Inte värt att bygga?
S01
Seminarium 1
Från råvaror till framtidens ekonomi
11:00
En vikande global konjunktur – vilka blir de kortsiktiga effekterna?
11:30
Vad innebär den politiska osäkerheten?
S02
Seminarium 2
Stadsbygget - en svårnavigerad labyrint
11:00
Kritisk massa eller social infrastruktur?
S03
Seminarium 3
Marknaden tjurar - adjö heliga kor?
11:00
Bostadspolitikens roll i nytt politiskt landskap
11:25
Nästa steg när politikerna tryckt på paus
S04
Seminarium 4
Förvaltning i en föränderlig tid
11:00
Morot, piska eller knuff?
11:30
En ”nudge” för effektivare förvaltning
12.00
Kommunicate, lunch och tid att knyta nya kontakter
13:30
FD
Fördjupning D
Fördjupning D - Arkitektur
13:30
Träbyggande på frammarsch
FE
Fördjupning E
Fördjupning E - Allmännyttan (I samarbete med SABO)
13:30
Är du en bromskloss för ökat bostadsbyggande?
FF
Fördjupning F
Fördjupning F - Handel
13:30
Handeln – landsbygdens livboja?
S01
Seminarium 1
Från råvaror till framtidens ekonomi
13:30
Vad händer när naturresurserna sinar?
14:00
EU:s nya bidragsregler – jackpot för norra Sverige?
S02
Seminarium 2
Stadsbygget - en svårnavigerad labyrint
13:30
Industrins plats i kunskapsstaden
14:00
Den norra regionen – en testbädd för global utveckling
S03
Seminarium 3
Marknaden tjurar - adjö heliga kor?
13:30
Vad händer när konjunkturen viker..?
13:50
…och hur ska det gå för hushållen?
S04
Seminarium 4
Förvaltning i en föränderlig tid
13:30
Hur ser den digitala förvaltningen ut?
14.30
Kommunicate, eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
15:15
FG
Fördjupning G
Fördjupning G - Kontor
15:15
En kontorsmarknad i omvandling – hur ser behoven ut?
FH
Fördjupning H
Fördjupning H - Stora projekt
15:15
Case: Ny stadsdel med ambition att vara en förebild
FI
Fördjupning I
Fördjupning I - Samhällsfastigheter
15:15
Samhällsfastigheter i en vikande befolkningstrend
S01
Seminarium 1
Från råvaror till framtidens ekonomi
15:15
Omställningen till framtidens flexibla ekonomi
S02
Seminarium 2
Stadsbygget - en svårnavigerad labyrint
15:15
Integration som tillväxtmotor
S03
Seminarium 3
Marknaden tjurar - adjö heliga kor?
15:15
Hur ska norra Sverige locka unga – och få dem att stanna kvar?
S04
Seminarium 4
Förvaltning i en föränderlig tid
15:15
Förvaltning för en värld i ständig förändring
16:00
Business Arena after work
S Seminarium
F Fördjupning

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt
Umeå 14/2
”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015

Business Arena nyckeltal

Business Arena informationsbrev

Business Arenas informationsbrev skickas ut löpande till dig som är intresserad av att hålla dig uppdaterad om vårt pågående arbete kring evenemangen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Almedalen och London. Det kan exempelvis handla om aktuella talare, programspår och praktisk information inför evenemanget. Genom att prenumerera ser du till att inte missa några viktiga nyheter!
Business Arena anordnas av Fastighetsnytt som ingår i Bonnier Business Media (”BBM”) som är en del av Bonnierkoncernen. BBM är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker med anledning av att du registrerar dig för Business Arenas informationsbrev. Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter på https://gdpr.bonniernews.se/personuppgiftspolicy/.