Business Arena Stockholm 2019

theimagename

Adelina Mehra, projektutvecklingschef, Tobin Properties

theimagename

Agust Wadström, Öppna och delade data

theimagename

Alasdair Ross, Editor, The Economist

theimagename

Albin Haglund, projektledare, Vacse

theimagename

Alex Snäckerström, teknisk förvaltare, Riksbyggen

theimagename

Ali Ranji, chef projektgenomförande, Vasakronan

theimagename

Alma Jacobson, utvecklingschef, Belatchew Arkitekter

theimagename

Amanda Welander, analyschef/Head of Research, CBRE

theimagename

Amelia Adamo, grundare, Senior Editor, M Magasin

theimagename

Anders Alfredsson, projektchef, Familjebostäder

theimagename

Anders Berge, chef kompetensförsörjning, Peab

theimagename

Anders Jespersson, Senior Risk Advisor, Söderberg & Partners

theimagename

Anders Jörnsköld, vice vd, Newsec

theimagename

Anders Karlsson, projektledare, Tenant & Partner

theimagename

Anders Löndén, Sales Manager, UMA Workspace

theimagename

Anders Nissen, vd, Pandox

theimagename

Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO

theimagename

Anders Sundström, tidigare minister, styrelseproffs och ordförande Kaunis Iron

theimagename

Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande (S), Västerås stad

theimagename

Anders Torell, CEO, Loop Industries

theimagename

Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom, tillträdande vd, Stockholms Handelskammare

theimagename

Andreas Kindahl, Head of Global Infrastructure & Utilities, S&P Global Ratings

theimagename

Andreas Kristensson, Innovation Lead, Telenor Business

theimagename

Andreas Lebisch, arkitekt MSA, LINK Arkitektur

theimagename

Andreas Malmsäter, uthyrningschef, Fabege 

theimagename

Andreas Norberg, Head of Investment Operations Nordics, CBRE GI

theimagename

Andreas Nordgren, CEO, Newst

theimagename

Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad

theimagename

Ann Palmnäs, verksamhetsledare, Position Väst

theimagename

Ann-Charlotte Eliasson, Head of Nordic Fixed Income Listings, Nasdaq

theimagename

Anna Bellman, moderator och föreläsare

theimagename

Anna Bertilsson, fastighets- och gatudirektör, Malmö stad

theimagename

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Sveriges Byggindustrier

theimagename

Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan

theimagename

Anna Frankzen Starrin, Trend & Situtation Analyst

theimagename

Anna Gissler, vd, Stockholms Business Region

theimagename

Anna Granath Hansson, teknologie doktor, bostadsforskare, KTH

theimagename

Anna Hamnö Wickman, hållbarhetschef, Bonava

theimagename

Anna Kadefors, professor fastighetsförvaltning, KTH

theimagename

Anna Marand, projektutvecklingschef, Hemsö Fastighets AB

theimagename

Anna Nordin, affärsområdeschef, Vasakronan

theimagename

Anna Persson, Partner, Svalner

theimagename

Anna Trane, Head of Media Relations, NCC

theimagename

Anna-Karin Hag, CFO, Corem Property Group AB

theimagename

Anna-Karin S. Öjerskog, moderator, föreläsare och ledarskapscoach

theimagename

Annakarin Nyberg, universitetslektor, Umeå universitet

theimagename

AnneLie Granljung, planchef, Luleå kommun

theimagename

Anni Carpelan, utvecklingschef, Fastighetsägarna Stockholm

theimagename

Annie Franzon, transaktionsansvarig, Diös

theimagename

Annika Arnström, Senior Advisor, AXI Property Tax

theimagename

Annika Creutzer, privatekonomisk expert, Creutzer & co

theimagename

Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL

theimagename

Arvid Lindqvist, analyschef, Catella Corporate Finance

theimagename

Bengt Johansson, vd, Forsen

theimagename

Bengt Rehn, projektsamordnare, Stockholmshusen

theimagename

Benny Thögersen, vd, Catena Fastigheter

theimagename

Biljana Pehrsson, vd, Kungsleden

theimagename

Billy McCormac, Head of Public Affairs, Prime Weber Shandwick

theimagename

Birgitta Govén, energiexpert, Sveriges Byggindustrier

theimagename

Birgitta Leijon, General Manager Nordics, Aareal Bank

theimagename

Björn Eldvall, civilingenjör, E.ON Sverige

theimagename

Björn Rosengren, tidigare minister, partner, Prioritygroup

theimagename

Björn Schenholm, affärsutveckling, Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

theimagename

Björn Wellhagen, vd, Mäklarsamfundet

theimagename

Bo Engström, plan- och utredningschef/avdelningschef, äldreförvaltningen, Uppsala kommun

theimagename

Bo Nordlund, vd, BREC

theimagename

Bo Pellnäs, säkerhetspolitisk expert

theimagename

Britta Blaxhult, chef mark och förvärv, Einar Mattsson

theimagename

Carina Lundström, utvecklingsledare, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

theimagename

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, Västerås stad

theimagename

Carl von Strokirch, verksamhetsområdeschef, Midroc Development AB

theimagename

Carl Wingmark, ansvarig transaktioner, Catella Corporate Finance

theimagename

Carl-Henrik Appel, regionchef, region SUN/Bostad, Riksbyggen

theimagename

Cathrine Holgersson, vd, Gavlegårdarna

theimagename

Catja Appelros, strateg inom hållbar stadsutveckling, E.ON

theimagename

Cecilia Gunnarsson, Head of Research, JLL

theimagename

Cecilia Holmström, hållbarhetsexpert, Tengbom

theimagename

Cecilia Lööv, näringslivschef, Enköpings kommun

theimagename

Charlotta Holm Hildebrand, branschchef, Sveriges Arkitekter

theimagename

Charlotte Lindström, projektledare Kuststad 2025

theimagename

Charlotte Norell, Head of Valuation & Analysis, Croisette Real Estate Partner

theimagename

Christer Larsson, riksarkitekt, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad

theimagename

Christian Hermelin, vd, Fabege

theimagename

Christian Roos, Senior Fund Manager, Bell Rock Capital Management

theimagename

Christina Bodin Danielsson, docent i Arkitektur, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

theimagename

Christina Leifman, stadsbyggnadschef, Sollentuna kommun

theimagename

Christina Saliba, Founder, Invest In Her

theimagename

Christofer Söderström, produktutvecklingschef, Wästbygg Projektutveckling

theimagename

Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, Fastighetsägarna Stockholm

theimagename

Christoffer Carlander, utredare, stadsbyggnadskontoret

theimagename

Claes Johannesson, projektledare Stockholm som smart och uppkopplad stad

theimagename

Claes Malmberg, chef för näringslivsutveckling, Helsingborgs stad

theimagename

Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande (S), Järfälla kommun

theimagename

Clas Hjort, ansvarig hotellutveckling, Magnolia bostad

theimagename

Daan Cedergren, affärsutvecklare, Sweco

theimagename

Dan T. Sehlberg, affärsområdesansvarig vård, Magnolia Bostad 

theimagename

Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande, Huddinge kommun

theimagename

Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP), Stockholms stad

theimagename

Daniel Kraft, Head of Proptech Ventures, Stronghold

theimagename

Daniel Markström, regionchef, Jernhusen

theimagename

Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare

theimagename

David Dahlgren, vd, Gladsheim Fastigheter AB

theimagename

David Sim, Partner and Creative Director, Gehl

theimagename

Elaine Breske Hirscher, managementkonsult, Projektengagemang

theimagename

Elisabet Andersson, reporter, Svenska Dagbladet

theimagename

Emma Henriksson, chef digital utveckling och hållbarhet, Atrium Ljungberg

theimagename

Emma Jonsteg, arkitekt MSA, vd, Utopia

theimagename

Eoghan McCarthy, arkitekt, BAU

theimagename

Erica Lawesson, kommunikationsdirektör, Familjebostäder

theimagename

Erik Björkeson, delägare, Head of Tax Sweden, DLA Piper

theimagename

Erik Blohm, biträdande stadsbyggnadschef, avdelningschef mark och exploatering, Örebro kommun

theimagename

Erik Elmgren, förhandlingschef, Hyresgästföreningen

theimagename

Erik Gärdén, senior partner, Nordanö

theimagename

Erik Stenberg, Architect, Associate Professor, KTH

theimagename

Erika Åslund, Partner, Cederquist

theimagename

Eva Enochsson, Senior Asset Manager, Grosvenor

theimagename

Eva Granlund, Head of Nordic Real Estate Investment, Schroders

theimagename

Eva Kasberg, kommunikatör, Stockholmshusen

theimagename

Eveliina Hafvenstein Säteri, arkitekt, stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad

theimagename

Fredrik Brunes, doktor i bygg- och fastighetsekonomi, KTH 

theimagename

Fredrik Drotte, arkitekt MSA, affärsområdesansvarig stadsutveckling, ÅWL Arkitekter

theimagename

Fredrik Geijer, kommundirektör, Trelleborgs kommun

theimagename

Fredrik Hemborg, Sverigechef, Bonava

theimagename

Fredrik Jaresved, vd, Airport City Stockholm

theimagename

Fredrik Kopsch, lektor, Lunds universitet

theimagename

Fredrik Lidjan, vd, Magnolia Bostad

theimagename

Fredrik Törnqvist, vd, Stångåstaden

theimagename

Frida Håkansson, projektledare, Skanska Fastigheter

theimagename

Gabrielle Hemmerlind, Head of Leasing, Savills

theimagename

Gert Wingårdh, vd, arkitekt, Wingårdhs

theimagename

Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör, Nacka kommun

theimagename

Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig stadsutvecklingsfrågor, Västsvenska Handelskammaren

theimagename

Gunilla Gruvegård, projektledare Smarta lås

theimagename

Göran Arnell, kommundirektör, Gävle kommun

theimagename

Göran Cars, professor i samhällsbyggnad, KTH

theimagename

Göran Garberg, vd, grundare, United Spaces

theimagename

Göran Swärdh, Business Development, AMF Fastigheter

theimagename

Hanna Wiik, förvaltningschef tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting

theimagename

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi

theimagename

Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande (S), Umeå kommun 

theimagename

Hans Wallenstam, vd, Wallenstam

theimagename

Hans Åke Petersson, vd, Annordia

theimagename

Hansi Karppinen, projektutvecklare, Aros Bostad

theimagename

Hayar Gohary, projektdirektör, Akademiska hus

theimagename

Helena Klintström, ansvarig hållbar stadsutveckling, WSP

theimagename

Helena Olin, ansvarig fastighetsinvesteringar, Andra AP-fonden

theimagename

Helena Proos, kommunstyrelsens ordförande (S), Enköpings kommun

theimagename

Helena Wessberg, planerare, stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad

theimagename

Heléne Hill, samhällsbyggnadsdirektör, Huddinge kommun

theimagename

Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös

theimagename

Henrik Molander, arkitekt, Tengbom

theimagename

Henry Ohlsson, vice riksbankschef

theimagename

Hilda Hultén, chefredaktör, Intelligent Logistik

theimagename

Håkan Falk, exploateringsdirektör, Stockholms stad

theimagename

Håkan Jeppson, CEO, Convendum

theimagename

Håvard Bjorå, FRICS, Head of Research Nordics, Cushman & Wakefield

theimagename

Ian Jones, Director of Investments, Savills IM

theimagename

Ingela Lindh, stadsdirektör, Stockholms stad

theimagename

Ingemar Bengtsson, lektor, Lunds universitet

theimagename

Ingemar Rindstig, Leader Real Estate Nordics, EY

theimagename

Isabella Löwengrip, entreprenör, företagare och grundare, Löwengrip Invest

theimagename

Isak Larsson, koncernledningsassistent, Einar Mattsson

theimagename

Jacob Enwall, logistikplanerare, Urban Services

theimagename

Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande (M), Strängnäs kommun

theimagename

Jan Jörnmark, doktor i ekonomisk historia och expert på Norrmalmsregleringen

theimagename

Jan Odelstam, Business Unit President, Skanska

theimagename

Jan Rosengren, Senior Advisor, Newsec

theimagename

Jan Ström, Customer Relationship Manager, Leasegreen

theimagename

Jan Wejdmark, transaktionsrådgivare, Newsec

theimagename

Jan-Erik Höjvall, vd, Amasten

theimagename

Janette Palm, IT-strateg/lösningsarkitekt, avdelningen för digital utveckling på stadsledningskontoret, Stockholm stad 

theimagename

Jeanette Nilsson, AI Ecosystem Driver, RISE

theimagename

Jeanna Berger, arkitekt, Chalmers

theimagename

Jennie Claesson, näringspolitisk expert, Handelskammaren i Uppsala län

theimagename

Jenny Jonsson, delägare, Byggvesta

theimagename

Jenny Linné, avdelningschef produktionsledning och exploatering, Tyresö kommun

theimagename

Jenny Madestam, statsvetare, Södertörns högskola

theimagename

Jens Persson, vd och koncernchef Kilenkrysset

theimagename

Jeppe Dueholm, arkitekt, Utopia

theimagename

Jesper Carlsöö, uthyrnings- och marknadschef, Corem Property Group

theimagename

Jesper Swedenborg, uthyrningschef, Vasakronan

theimagename

Jessica Sundin, projektingenjör, Skanska

theimagename

Jimmie Nordensky, affärschef, ansvarig mark och byggrättsvärderingar, Svefa

theimagename

Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande (S), Eskilstuna kommun

theimagename

Joakim Nirup, National Director, JLL Debt & Financial Advisory

theimagename

Joel Berring projektledare planavdelningen, stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad

theimagename

Joel Hellstrand, utredare integration och etablering, Arbetsförmedlingen

theimagename

Johan Algernon (M), kommunalråd, ordförande stadsbyggnadsnämnden, Täby kommun

theimagename

Johan Böhlmark, arkitekt, Brunnberg & Forshed

theimagename

Johan Lagerdahl, Country Manager Sweden, Patrizia

theimagename

Johan Ödmark, CEO, Kista Science City AB

theimagename

Johanna Engman, CIO, Stockholms stad

theimagename

Johanna Frelin, vd, Tengbom

theimagename

Johanna Lind, strategisk nätplanerare, Stokab

theimagename

Johanna Lindenkäll, projektchef Affär, Skanska

theimagename

Johanna Mähler, trainee, Atrium Ljungberg

theimagename

Johar Bendjelloul, journalist, Dagens Nyheter

theimagename

John Hane, advokat, styrelseordförande, Foyen advokatfirma

theimagename

Johnny Kellner, konsult, Johnny Kellner Bygg- och energikonsult

theimagename

Jonas Arnberg, vd, HUI Research

theimagename

Jonas Bygdeson, grundare, My Dream Now

theimagename

Jonas Högset, chef fastighet och boende, SABO

theimagename

Jonathan Lye, Director, Auxillium Financial Risk Management

theimagename

Josefin Uhnbom, strategist, Tyréns

theimagename

Josefine Andreasson, projektledare, Aros Bostad

theimagename

Julia Hedenström, fastighetskonsult, Tenant & Partner

theimagename

Julia Hertzman, arkitekt SAR/MSA, processledare tävlingar, Sveriges Arkitekter

theimagename

Julyan Zenno, Arbetslivsresurs

theimagename

Jörgen Engvall, kundansvarig, Stokab

theimagename

Jörgen Gustafsson, chef projektstöd, tillförordnad nybyggnadschef, Stockholmshem

theimagename

Jörgen Hallsund, kundansvarig, Stokab

theimagename

Kajsa Lindström, designer, Beteendelabbet

theimagename

Karin Klingenstierna

theimagename

Karin Löfgren, träbyggnadsstrateg, AIX Arkitekter

theimagename

Karin Milles Beier, stadsarkitekt, Norrköpings kommun

theimagename

Karin Ståhl, projektledare, Svenska Bostäder

theimagename

Karin Wanngård (S), finansborgarråd, Stockholms stad

theimagename

Karl Loch Hansson, idrottsplanerare, Stockholms stads idrottsförvaltning

theimagename

Karl Tiderman, projektledare, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

theimagename

Karl Törnmarck, ansvarig för internationella frågor och hållbarhet, SABO

theimagename

Katarina Edvall, ordförande, Västerbottens Handelskammare

theimagename

Katarina Liljestam Beyer, Co-founder, COO, Colive 

theimagename

Katarina Wåhlin Alm, chef, NCC Property Development

theimagename

Kenneth Hagström, produktionschef Nyköping, projekt Ostlänken, Trafikverket

theimagename

Kikki Liljeblad, ordförande stadsplaneringsnämnden (S), Norrköpings kommun

theimagename

Klara Palmberg Broryd, strategi- och förnyelsedirektör, Nacka kommun

theimagename

Klas Bergström, kommunstyrelsens ordförande (M), Knivsta kommun

theimagename

Klas Eriksson, arkitekt, AIX Arkitekter AB

theimagename

Klas Olovsson, St: Erik Kommunikation

theimagename

Klaus Hansen Vikström, vice vd, affärsutvecklingschef, Fabege

theimagename

Krister Karlsson, vice vd, fastighetschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden

theimagename

Krister Kylås, Treasurychef, Castellum

theimagename

Kristin Lundmark, hållbarhetschef, Wästbygg

theimagename

Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert

theimagename

Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd (M), SLL

theimagename

Lars Berglund, gruppchef regional utveckling, WSP Analys & Strategi

theimagename

Lars Thagesson, vice vd, COO, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden

theimagename

Lars Westin, professor, Umeå universitet

theimagename

Laura F Stål, arkitekt, Liljewall arkitekter

theimagename

Leif Gripestam, kommunalråd (M), Täby kommun 

theimagename

Lena Dahlstedt, stadsdirektör, Nacka kommun

theimagename

Lena Koerth, Head of Real Estate & Retail, Base2

theimagename

Lena Nyquist, verksamhetschef, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

theimagename

Lena Stark, Managing Director, Fastighetsnytt

theimagename

Lennart Sten, CEO, Svenska Handelsfastigheter, chairman of the board, Swedish Property Federation

theimagename

Li Skarin, vd, Luleå näringsliv

theimagename

Lill Young Storrönning, projektutvecklare, Lindbäcks

theimagename

Linda Apelgren, planarkitekt, Norrköpings kommun

theimagename

Linda Folkesson, projektutvecklare, Veidekke

theimagename

Linda Jonsson, analytiker, Veidekke Sverige AB

theimagename

Linda Kjällén, ​Certification Manager, Sweden Green Building Council

theimagename

Linda Lagerdahl, Head of Content, Fastighetsnytt

theimagename

Linda Lövgren, bostadsanalytiker, WSP

theimagename

Linda Saltin, kundansvarig, Stokab

theimagename

Loth Hammar, moderator, Loth Hammar kommunikation AB

theimagename

Lotta Edling, publicistisk utvecklingsdirektör, Bonnier News

theimagename

Lottie Knutson, författare, föreläsare och styrelseproffs

theimagename

Louis Landeman, Head of Credit Analysis, Danske Bank Markets

theimagename

Louise Grandinson, transaktions- och utvecklingschef, Oscar Properties

theimagename

Louise Lindquist Sassene, arkitekt och affärsutvecklingsstrateg lärmiljö, Sweco 

theimagename

Louise Masreliez, arkitekt SAR/MSA, ordförande, Sveriges Arkitekter

theimagename

Louise von Bahr, studioansvarig, arkitekt, SAR/MSA, partner, Equator Stockholm

theimagename

Lucas Stensö De Marie, Investment Manager, Capman

theimagename

Lukas Ljungqvist, planerare, stadsbyggnadskontoret, Stockholm stad

theimagename

Madeleine André, projektkommunikatör, Stockholmshem

theimagename

Magdalena Bosson, kommundirektör, Huddinge kommun

theimagename

Magdalena Carlstein, affärsutvecklare, JM AB

theimagename

Magnus Anclair, projektledare, initiativtagare, Forum Bygga Skola

theimagename

Magnus Bergman, fastighetsutvecklingschef, Citycon

theimagename

Magnus Billing, vd, Alecta

theimagename

Magnus Dagel, analyst, Dagens Industri

theimagename

Magnus Gyllestad, kommundirektör, Haninge kommun

theimagename

Magnus Kempe, Director Retail & Finance, Kairos Future

theimagename

Magnus Månsson, ägare och koncernchef, Semrén+Månsson

theimagename

Magnus Richardsson, Head of Commercial Real Estate, Nordea

theimagename

Magnus Svantegård, Senior Advisor, Stronghold & Datscha

theimagename

Magnus Thulin, tillförordnad vd, Invest Stockholm

theimagename

Magnus Wikman, Chief Commercial Officer, Nodepole

theimagename

Maija Inkala, kommunikatör, Stiftelsen AllBright

theimagename

Malin Danielsson (L) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Huddinge kommun

theimagename

Marcel Kokkeel, CEO, Citycon

theimagename

Marcus Svensson, vd, ByggVesta Development

theimagename

Margareta Björkvald, utredare, Hyresgästföreningen

theimagename

Margareta Wilhelmsson, samhällspolitisk chef, Sveriges Arkitekter

theimagename

Maria Gillholm, Vice President, Moody’s Investor Service

theimagename

Maria Hernroth, chef kompetensförsörjning, Peab

theimagename

Maria Holm, projektledare smart belysning

theimagename

Maria Jonsson, fastighetsutvecklingschef, Castellum

theimagename

Maria Krumlinde, Head of Leasing, Newsec

theimagename

Marianne Olsson, strategikonsult

theimagename

Marianne Ramel, Partner, DLA Piper

theimagename

Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen

theimagename

Marie Thelander Dellhag, nyproduktionschef, MKB Fastighets AB

theimagename

Mariell Juhlin, vd, Policy Impact

theimagename

Marika Johansson, kriminolog, Stiftelsen tryggare Sverige

theimagename

Mark Isitt, journalist och författare

theimagename

Markus Holmlund, affärschef, Lindbäcks boende

theimagename

Markus Pfister, fastighetschef kontor och samhällsfastigheter, Skandia Fastigheter

theimagename

Martin Edfelt, stadsarkitekt, Täby kommun

theimagename

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna Sverige

theimagename

Martin Lundbergh, försäljningschef, Expandia

theimagename

Mathias Forsberg, näringslivschef, Sigtuna kommun

theimagename

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M), Nacka kommun

theimagename

Mats Hederos, vd, AMF Fastigheter

theimagename

Mats Hermansson, vd, Sweco Samhällsanalys och trafikplanering

theimagename

Mats Kinnwall, chefsekonom, Teknikföretagen

theimagename

Mats Mägiste, Head of Emerging technologies, TeliaCompany

theimagename

Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun

theimagename

Mats Snäll, Chief Digital Officer, Lantmäteriet

theimagename

Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, Urbio AB

theimagename

Mattias Johansson, Head of Newsec Property Asset Management in Sweden, Newsec

theimagename

Mattias Nyström, CDO, Castellum

theimagename

Mattias Roos, vd, SSM Living

theimagename

Mattias Tas, projektledare, Lidl

theimagename

Max Barclay, Head of Newsec Advisory, Newsec

theimagename

Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande (S), Haninge kommun

theimagename

Merete Salmeling, Head of Digital & Innovation, Landshypotek Bank

theimagename

Mia Forsgren, kommunikationschef, Diös

theimagename

Mia Wahlström, rådgivare inom strategisk samhällsanalys, Tyréns

theimagename

Micael Hjelm, chef förbindelseplanering, Stokab

theimagename

Mikael Granath, vd, Willhem

theimagename

Mikael Hesselvall, CIO, Areim

theimagename

Mikael Lundström, vd, Svefa

theimagename

Mikael Mossberg, projektledare FAVAL, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

theimagename

Mikael Söderlundh, Head of Research, Partner, Pangea Property Partners

theimagename

Milad Barosen, Co-Founder, CEO, Allihoop

theimagename

Milad Mohammadi, föreläsare, statsvetare och jurist

theimagename

Moa Andersson, verksamhetsledare, Boinstitutet

theimagename

Mona Finnström, vd, Fastigo

theimagename

Mona Keshavarz, brottsförebyggande handläggare, Ekobrottsmyndigheten

theimagename

Monica Längbo, CEO, Founder, Monica Längbo & Partners AB

theimagename

Monica von Schmalensee, chairman, Rådet för hållbara städer

theimagename

Monica Österberg, HR-chef, beteendevetare, Liljewall arkitekter

theimagename

Morgan Jansson, chef inköp och upphandling, Stockholmshem

theimagename

Nancy Mattsson, chef projektutveckling, JM

theimagename

Nathalie Brard, chef hyresmarknad, Fastighetsägarna Stockholm

theimagename

Nicholas Fernholm, föreläsare

theimagename

Nicklas Björklund, jurist, Byggherrarna

theimagename

Niklas Dalgrip, driftchef, SISAB

theimagename

Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande (S), Luleå kommun

theimagename

Niklas Svensson, marknads- och utvecklingsansvarig stadsbyggnad, White Arkitekter

theimagename

Nils Berglund, Founder, CEO, Vyer Technologies

theimagename

Nils Styf, vd, Hemsö

theimagename

Nina Morling, enhetschef exploateringskontoret, Stockholms stad

theimagename

Nina Åman, stadsarkitekt, Nacka kommun

theimagename

Nisha Besara, PA-konsult, Rud Pedersen

theimagename

Nona Atoyan, Associate Development Director, Citygrove Securities

theimagename

Ola Ahlvarsson, entreprenör och föreläsare

theimagename

Ola Göransson, arkitekt SAR/MSA, affärsområdeschef, Arkitema Architects

theimagename

Olle Burell, skolborgarråd (S), Stockholms stad

theimagename

Olof Ålenius, Business Development Director, vice vd, Doberman

theimagename

Patrik Lindvall, Group Head of VDC, Bonava

theimagename

Patrik Stenvard, kommunstyrelsens ordförande (M), Gävle kommun

theimagename

Paul Linderoth, CCO, Convendum

theimagename

Peder Hallkvist, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen, Örebro kommun

theimagename

Pelle Björklund, vd, Svenska Bostäder

theimagename

Per Ekelund, vd, Victoria Park

theimagename

Per Svensson, vd, Croisette Real Estate Partner

theimagename

Per Wieslander, affärschef värdering Syd, Svefa

theimagename

Per Wilhelmsson, plan- och exploateringschef på Lidingö stad

theimagename

Per-Arne Molin, Director, PWC 

theimagename

Peter Helfrich, Region Head North West Europe, Patrizia

theimagename

Peter Lind, fastighetschef, Humlegården

theimagename

Peter Lindstrand, partner, PwC

theimagename

Peter Nyberg, affärsutvecklare social hållbarhet, BoKlok

theimagename

Peter Papadakos, Managing Director, Green Street Advisors

theimagename

Peter Stenfelt, chef för affärsstöd och utveckling, OBOS Sverige

theimagename

Peter Ullstad, arkitekt och grundare, Codesign

theimagename

Peter Wiman, analyschef, Savills

theimagename

Petra Robin, Smart trafikstyrning

theimagename

Petter Bengtsson, vd, Zynka BIM AB

theimagename

Philippe Gremillet, CEO, Tentacle

theimagename

Pia Carlgren, näringslivsdirektör, Linköpings kommun

theimagename

Pontus Herin, journalist, Dagens Industri

theimagename

Pontus Lindblom, näringslivsdirektör, Norrköpings kommun

theimagename

Pontus Nilsson, projektledare, Ebab Fastighetsutveckling AB

theimagename

Pär Holmgren, meteorolog

theimagename

Pär Magnusson, räntestrateg/Chief Rate Strategist, Swedbank

theimagename

Rebecca Gulding, advokat, Bright Advokat AB

theimagename

Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef, Sundbybergs stad

theimagename

Renée Mohlkert, senior rådgivare, Helsingborgs stad

theimagename

Rickard Langerfors, vice vd, Magnolia Bostad

theimagename

Robert Boije, chefsekonom, SBAB

theimagename

Rutger Källén, CFO, Hemsö

theimagename

Saga Jernberg, hållbarhetsansvarig, Jernhusen

theimagename

Sanna Edling, projektchef Mälarporten & Västerås resecentrum

theimagename

Sara Albrecht, projektutvecklingschef, Einar Mattsson AB

theimagename

Sara Andersson, områdesstrateg, Huddinge kommun

theimagename

Sara Heelge Vikmång (S), kommunalråd i opposition, kommunstyrelsen, Huddinge kommun

theimagename

Sara Hultqvist, planarkitekt, Lidingö kommun

theimagename

Sima Ghaemi, projektledare, Skanska Fastigheter

theimagename

Sima Zangiabadi, Head of Business Development, Peab Bostad

theimagename

Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen Stockholm

theimagename

Sofia Johansson, chef för VD-stab, SISAB

theimagename

Sofia Stendius, affärschef, NCC

theimagename

Sofie Abrahamsson, Head of Product & Brand, 24Storage

theimagename

Sofie Malm, trafikplanerare, Iterio

theimagename

Sophia Mattsson-Linnala, vd, Rikshem

theimagename

Souad Cherfouh, European Research Analyst, Aviva Investors

theimagename

Staffan Ingvarsson, vd, Stokab

theimagename

Staffan Unge, Head of Sweden, Barings Real Estate

theimagename

Staffan Åkerlund, chefredaktör, Byggindustrin

theimagename

Stefan Attefall, fd bostadsminister

theimagename

Stefan Karlsson, projektchef, Stockholmshem

theimagename

Stefan Melander, tekniska förutsättningar

theimagename

Stefan Ränk, koncernchef, Einar Mattsson AB

theimagename

Stefan Trampus, försäljningsdirektör, Com Hem

theimagename

Stefan Younes, vd, Fastighetsägarna Service Stockholm

theimagename

Stig-Björn Ljunggren, statsvetare

theimagename

Stina Oja, regionchef Bygg- och fastighet, Swecos projektledare

theimagename

Sunniva Fallan Röd, vd, Yasuragi

theimagename

Susann Linde, CFO, Wallenstam

theimagename

Susanna Höglund, chef ekonomi och juridik, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO

theimagename

Susanna Höglund, ekonomi- och juridikchef, SABO

theimagename

Svante Pettersson, ljusdesigner, Bjerking

theimagename

Sven Dalin, Partner, Nordanö

theimagename

Sverker Lindbo, Head of Concept Development, Ocado

theimagename

Sverrir Thór, ekonomi- och finansredaktör, Fastighetsnytt

theimagename

Sören Holmberg, professor emeritus, Göteborgs universitet

theimagename

Talla Alkurdi (S), oppositionslandstingsråd med ansvar för trafikfrågor, SLL

theimagename

Tatjana Joksimović, planchef, Länsstyrelsen i Stockholms län

theimagename

Thomas Ardenfors, stadsbyggnadsnämndens ordförande, Sollentuna kommun

theimagename

Thomas Holm, vice vd, Svenska handelsfastigheter

theimagename

Thomas Nystedt, finanschef, Vasakronan

theimagename

Thomas Stoll, planchef, Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad

theimagename

Tiffany Strand, Fund Manager, Areim

theimagename

Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter

theimagename

Tobias Wikström, ledarskribent, Dagens Industri

theimagename

Tomas Ernhagen, chefsekonom, Fastighetsägarna Sverige

theimagename

Tomas Hermansson, vd, Bonnier Fastigheter

theimagename

Tomas Holmgren, vd, Sweco installationskonsulter

theimagename

Tomas Ingemarsson, vd, AFA Fastigheter

theimagename

Tomas J. Lundquist, Managing Director, Debt Capital Markets, Citi

theimagename

Tomas Kruth, processledare, Tyréns

theimagename

Tommy Lundblad, förvaltningsledare, grundläggande infrastruktur

theimagename

Tor Borg

theimagename

Torleif Falk, stadsarkitekt, Stockholms stad

theimagename

Ulf Larsson, chef operativt stöd, ordförande BEAst, NCC Building

theimagename

Ulf Nyqvist, fd vd, Botkyrkabyggen

theimagename

Ulla Werkell, skattejurist, Fastighetsägarna Sverige

theimagename

Ulrika Lindmark, Head of Valuation & Strategic Analysis, Newsec Advisory in Sweden

theimagename

Ulrika Riseby, vice vd och delägare, Great Consulting

theimagename

Unni Sollbe, vd, Stena Fastigheter Malmö

theimagename

Veronica Thunholm, vice vd, Stokab

theimagename

Victor Persson, Vice President, Blackrock

theimagename

Viktor Barth-Kron, journalist, Dagens Nyheter

theimagename

Viktor Sandberg, Managing Partner, Svalner

theimagename

Willy Silberstein, moderator, föreläsare, Silberstein AB

theimagename

Yashar Moradbakhti, CEO, Lingio

theimagename

Ylva Bohman, HR-strateg, Riksbyggen

theimagename

Yves Chantereau, partner, arkitekt, Equator

theimagename

Åsa Bergström, CFO, Fabege

theimagename

Åsa Bergström, näringslivschef, Solna stad

theimagename

Åsa Dahlin, utredare, stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad

theimagename

Åsa Hedenberg, vd, Specialfastigheter

theimagename

Åsa Norrie, Senior Director Globlal Strategic Alliances, Aberdeen SLI

theimagename

Åsa Uhlin, chefredaktör, Veckans affärer

theimagename

Åse Togerö, grön utvecklingschef, Skanska

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt
Malmö 2/4
”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015

Business Arena nyckeltal

Business Arena nyhetsbrev

Business Arenas nyhetsbrev skickas ut löpande till dig som är intresserad av att hålla dig uppdaterad om vårt pågående arbete kring evenemangen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Almedalen och London. Det kan exempelvis handla om aktuella talare, programspår och praktisk information inför evenemanget. Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner jag de Allmänna Villkoren och bekräftar att jag har tagit del av Personuppgiftspolicyn.