Program Stockholm
08:50
GI
Gemensam inledning
Gemensam inledning
08:50
Inledning och öppning av börsen (i samarbete med Nasdaq)
09:00
Öppningsanförande
09:05
Stockholm – en stad i ständig utveckling
09:15
Det svenska näringslivets stora framtidsfrågor
09:45
Makten över språket – effektiv kommunikation i näringslivet
10:25
F
Framtidsforum
Framtidsforum
10:25
Umami Park – en smak för alla
10:40
Hur möter vi behovet av bostadsproduktion för en bredare målgrupp – utan att tumma på designen?
K
Kommunicate
Kommunicate
10:25
På gång i centrala Danderyd: nybyggnad av bostäder, skola, badhus och utbyggt köpcentrum
10:40
Programarbete pågår
11:00
S01
Seminarium 1
Makrotrender – vart är vi på väg?
11:00
En världsekonomisk lindans
S02
Seminarium 2
Är den svenska samhällsbyggarmodellen under press?
11:00
Socialt utsatt område eller välmående stadsdel? 
S03
Seminarium 3
Nya orosmoln när bostadsmålen kommer närmare
11:00
Vad vill branschen ha av politiken?
S04
Seminarium 4
En ny handelsgeografi – hur anpassar sig fastighetsbranschen?
11:00
Ökad omsättning men dalande framtidstro – hur mår svensk handel?
11:30
Närbutikens revansch och stadsdelscentrumets framtid
S05
Seminarium 5
Integrerat hållbarhetsarbete i praktiken
11:00
Integrerad hållbarhet – så hänger de tre aspekterna ihop
11:30
Hållbarhet i nya banor – från jämlikhet till säkrare arbetsmiljö
S06
Seminarium 6
Arkitekturens roll i samhällsbyggnadsprocessen
11:00
Så skapar arkitekturen mervärde i fastigheter och samhällsbyggnad
11:40
Branschrapporten – Sveriges Arkitekter presenterar frågorna som står högst på agendan
S07
Seminarium 7
Finns den gemensamma målbilden när regionerna växlar upp?
11:00
Hur får Malmö saker ur händerna?
11:30
Culture Casbah – social hållbarhet
S08
Seminarium 8
Seminar in English
Sweden and the Nordics – low risk and high returns
11:00
A global economic balancing act – joint session with seminar 1
FA
Fördjupning A
Fördjupning A - Skatt
11:00
Paketeringsförslaget – hamnar det i soptunnan?
FB
Fördjupning B - Logistik
11:00
The last mile – hur kan delningsekonomin bidra?
FC
Fördjupning C - Rekrytering
11:00
Hur går vi vidare för att lösa bristen på arbetskraft?
FD
Fördjupning D
Fördjupning D - Stadsbyggnad
11:00
Case: Arenastaden – stadsdel och/eller tillväxtmotor?
FE
Fördjupning E
Fördjupning E - Teknik
11:00
Tekniken som förändrar branschen
12:00
Kommunicate, Framtidsforum, lunch och tid att knyta nya kontakter
12:10
F
Framtidsforum
Framtidsforum
12:10
Vi blir fler, lever längre och är piggare, men kan staden ta hand om våra äldre när de behöver det?
12:15
K
Kommunicate
Kommunicate
12:15
Ulleråker – från strategiskt markförvärv till hållbar och livfull stadsdel
12:25
F
Framtidsforum
Framtidsforum
12:25
Utvecklingen av Stockholms city – vad händer?
12:40
Konceptkvarter och flexibla tomtlösningar – städers framtida behov?
12:40
K
Kommunicate
Kommunicate
12:40
Nacka mot nya höjder
12:55
F
Framtidsforum
Framtidsforum
12:55
Cirkulära flöden – om vinsterna och vikten av den senaste trenden inom hållbarhet
13:05
K
Kommunicate
Kommunicate
13:05
Sundbyberg – unik centrumutveckling i Sveriges snabbast växande kommun
13:10
F
Framtidsforum
Framtidsforum
13:10
Därför är det bra att bygga tätt och högt
13:25
Handel som grunden för bostadsutveckling – hur bygger vi den framtida staden?
13:35
K
Kommunicate
Kommunicate
13:35
Genom dialog skapar vi framtidens Tyresö
13:40
F
Framtidsforum
Framtidsforum
13:40
VERCITY – Framtidens och samtidens universitetsgalleria
14:00
S01
Seminarium 1
Makrotrender – vart är vi på väg?
14:00
Den aktuella penningpolitiken
14:30
Den ekonomiska politiken ett år innan valet – vilka alternativ har vi?
S02
Seminarium 2
Är den svenska samhällsbyggarmodellen under press?
14:00
Staden som föregångare i samhällsbygget
14:30
Gränslös information i det mätbara samhället
S03
Seminarium 3
Nya orosmoln när bostadsmålen kommer närmare
14:00
Är dagens byggnader tickande bomber?
14:30
Uppföljande panel – Är dagens byggnader tickande bomber?
S04
Seminarium 4
En ny handelsgeografi – hur anpassar sig fastighetsbranschen?
14:00
Stockholms city – vart är handeln på väg?
14:30
Inbillad oro eller reellt tapp – lägesrapport för handeln runt omkring Stockholm
S05
Seminarium 5
Integrerat hållbarhetsarbete i praktiken
14:00
Urban hållbarhet i Europas grönaste stad?
14:30
En ekologisk stadsdel i Skövde – så här gick det till
S06
Seminarium 6
Arkitekturens roll i samhällsbyggnadsprocessen
14:00
Vad behövs för att bli årets arkitektkommun – och vad leder det till?
14:30
Kan svenska arkitekter ta med sig träbyggandet ut i världen?
S07
Seminarium 7
Finns den gemensamma målbilden när regionerna växlar upp?
14:00
Landsbygd och förort i urbaniseringens spår
14:30
Stadsutveckling på mindre orter
S08
Seminarium 8
Seminar in English
Sweden and the Nordics – low risk and high returns
14:00
Swedish macro – how robust is the economy?
14:30
Political stability for a century
FF
Fördjupning F
Fördjupning F - Samhällsfastigheter
14:00
Framtidens vårdfastigheter
FG
Fördjupning G
Fördjupning G - Värdering
14:00
Hur påverkas värdena av inflation?
FH
Fördjupning H - Stadsbyggnad
14:00
Case: Victoria – en ny stad i Sverige?
FI
Fördjupning I
Fördjupning I - Programarbete pågår
14:00
Programarbete pågår
FJ
Fördjupning J
Fördjupning J - Byggande
14:00
Visst fungerar det med CM och LOU!
15:00
Kommunicate, Framtidsforum, eftermiddagsfika och tid att knyta nya kontakter
15:10
F
Framtidsforum
Framtidsforum
15:10
Så skapas goda boendemiljöer för äldre i en förtätad stad
15:25
Global urbanisering behöver modern träbyggnadsteknik
15:40
Programarbete pågår
K
Kommunicate
Kommunicate
15:10
Programarbete pågår
15:35
Programarbete pågår
16:00
S01
Seminarium 1
Makrotrender – vart är vi på väg?
16:00
Svårtytt geopolitiskt läge – vad händer näst?
16:30
Osäkert globalt läge – hur reagerar marknaden?
S02
Seminarium 2
Är den svenska samhällsbyggarmodellen under press?
16:00
Skrika högst eller högsta nyttan – infrastrukturen roll i samhällsbygget
S03
Seminarium 3
Nya orosmoln när bostadsmålen kommer närmare
16:00
Ökad konkurrens – ökad risk?
16:30
Byggs det för mycket?
S04
Seminarium 4
En ny handelsgeografi – hur anpassar sig fastighetsbranschen?
16:00
När arkitekten får bestämma – hur skapas den attraktiva handelsplatsen?
16:30
Att skapa en attraktiv handelsplats – marknadsföringens och centrumledningens roll
S05
Seminarium 5
Integrerat hållbarhetsarbete i praktiken
16:00
Visioner blir verklighet – The Fossil Free Energy District i Göteborg
16:30
Användning av material och transporter – högst på hållbarhetsagendan?
S06
Seminarium 6
Arkitekturens roll i samhällsbyggnadsprocessen
16:00
Vad blir resultatet av arkitekturpropositionen?
16:35
Fyra spaningar på fem minuter
S07
Seminarium 7
Finns den gemensamma målbilden när regionerna växlar upp?
16:00
Samverkan – snack eller verkstad?
16:30
Visionen om ett större Göteborg
S08
Seminarium 8
Seminar in English
Sweden and the Nordics – low risk and high returns
16:00
The financing paradox: lower market rates – higher financing costs
16:30
The green wall of money
FK
Fördjupning K
Fördjupning K - Programarbete pågår
16:00
Programarbete pågår
FL
Fördjupning L
Fördjupning L - Programarbete pågår
16:00
Från data till intäkter: värdeskapande genom digitalisering
FM
Fördjupning M
Fördjupning M - Kontor
16:00
Kontor i CBD – hur utvecklas marknaden framgent?
FN
Fördjupning N
Fördjupning N - Akademi och näringsliv
16:00
Bostadsbyggande kontra miljö – exemplet dagvatten
FO
Fördjupning O
Fördjupning O - Hotell
16:00
Hotell – sovrum eller livsstil?
17:00
Business Arena afterwork
S Seminarium
F Fördjupning
09:00
Inl.
Gemensam inledning
Gemensam inledning
09:00
Öppningsanförande
09:05
Så gör vi Stockholm starkare och tryggare
09:15
Omvärldspanel: Vad betyder de internationella omvälvningarna för Sverige?
S16
Seminarium 16
Seminar in English
The Swedish and Nordic markets: Why to invest there?
09:00
Historically loose monetary policy – for how long?
09:30
Tax issues – how will they affect international investment?
10:15
Kommunicate, Framtidsforum, förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
10:25
F
Framtidsforum
Framtidsforum
10:25
Hur blir Norden bäst på PropTech?
10:40
Utan digitalisering blir byggbranschen vår tids största miljöbov
K
Kommunicate
Kommunicate
10:25
Stor framtidsoptimism när Kalmar växer
10:45
Programarbete pågår
11:00
S09
Seminarium 9
Medvind och öppet hav så långt ögat kan se?
11:00
Högtryck eller bubbla?
11:30
Aktieemissioner – defensiv eller offensiv strategi?
S10
Seminarium 10
Nytt samverkansklimat får hjulen att snurra?
11:00
Ankare i detaljplanearbetet
11:30
Markens makt i stadsutvecklingen
S11
Seminarium 11
Nytänkande i krisens spår
11:00
Varför är det så svårt att veta hur mycket som byggs?
11:30
Stora planer – hur når vi målen?
S12
Seminarium 12
Hur hanterar fastighetsägare hårdare krav från kunderna?
11:00
Säkerheten före allt?
11:30
Fastighetsförvaltning i en bransch utsatt för hot
S13
Seminarium 13
Från modeord till svarta siffror
11:00
Digitala innovationer inom fastigheter och finans – men var hittar man lönsamheten?
11:30
Proptech företagen – kommer de att göra skillnad?
S14
Seminarium 14
Sveriges starkaste tillväxtmotor – så tar vi tillvara på potentialen
11:00
Regionen och infrastrukturen – en introduktion
11:20
Vilken transportinfrastruktur önskar sig politikerna – och vad är realistiskt?
S15
Seminarium 15
Storstaden som brännpunkt för de stora frågorna
11:00
Rinkeby – social sustainability focusing on the situation of women
11:30
En trygg miljö för boende – är lag och ordning högst på agendan?
S16
Seminarium 16
Seminar in English
The Swedish and Nordic markets: Why to invest there?
11:00
A significant market in Europe
FP
Fördjupning P
Fördjupning P - Regioner i tillväxt
11:00
Mer tillväxt i Mälarregionen med ”4 Mälarstäder” i samverkan
FQ
Fördjupning Q
Fördjupning Q - Rekrytering (i samarbete med FU)
11:00
De nya svenskarna – en resurs för fastighetsbranschen
FR
Fördjupning R
Fördjupning R - Ledarskap
11:00
Mångfald, jämlikhet, kreativitet – komponenterna som behövs i ett gott ledarskap?
FS
Fördjupning S
Fördjupning S - Hållbarhet
11:00
Ekonomisk hållbarhet och etiska affärer
FT
Fördjupning T
Fördjupning T - Samhällsfastigheter
11:00
Äldreboende – hur står det till med valfriheten?
12:00
Kommunicate, Framtidsforum, lunch och tid att knyta nya kontakter
12:10
F
Framtidsforum
Framtidsforum
12:10
En digital infrastruktur för människor närmre varandra
12:15
K
Kommunicate
Kommunicate
12:15
Tre innovativa satsningar i Position Väst
12:25
F
Framtidsforum
Framtidsforum
12:25
Den framtidssäkrade staden – hur bygger vi in flexibilitet i staden efter nya krav och behov?
12:40
Programarbete pågår
12:55
Evighetsperspektivet in i framtiden
13:30
S09
Seminarium 9
Medvind och öppet hav så långt ögat kan se?
13:30
Små fiskar i stor damm
14:00
Räntederivat – går kapitlet mot sitt slut?
15:15
Transaktioner
S10
Seminarium 10
Nytt samverkansklimat får hjulen att snurra?
13:30
Gemensamt grepp när arenaområdena ska utvecklas
14:00
Arenastadsdel i Göteborg
15:15
Att äga eller inte äga – hur resurseffektivt är samhället?
S11
Seminarium 11
Nytänkande i krisens spår
13:30
Utmanad planprocess i krisande tider
14:00
Nya krav på framtidens boende
15:15
Från vackra visionsbilder till verklighet
S12
Seminarium 12
Hur hanterar fastighetsägare hårdare krav från kunderna?
13:30
Bostadsförvaltning – best practice
14:00
Kontorsförvaltning – Best practice
15:15
Arbetsplatsen som en community
S13
Seminarium 13
Från modeord till svarta siffror
13:30
Fastigheter, stadsmiljö och mobilitet – hur ser samspelet ut?
14:00
Big data för bättre hälsa och stadsmiljö
15:15
Nu har branschen förstått att det finns säkerhetsproblem – vad gör vi åt saken?
S14
Seminarium 14
Sveriges starkaste tillväxtmotor – så tar vi tillvara på potentialen
13:30
Stockholms fortsatta utveckling – finns det några objektiva sanningar?
14:00
Kompetens och arbetsmarknad – är det matchningen som är det stora problemet?
15:15
Stadsbyggnadsprojekten som gör regionen starkare – hur är de tänkta?
S15
Seminarium 15
Storstaden som brännpunkt för de stora frågorna
13:30
Samhällsekonomiska vinster med ökad tolerans
14:00
Sitter samhällsbyggnadssektorn i förarsätet när det gäller integration?
15:15
Stockholm and New York – which experiences can the two cities share?
S16
Seminarium 16
Seminar in English
The Swedish and Nordic markets: Why to invest there?
13:30
Why invest in the Nordics?
FU
Fördjupning U
Fördjupning U - Börs
13:30
Trender på börsen – hur står sig fastighetsaktierna?
FV
Fördjupning V
Fördjupning V - Akademi och näringsliv
13:30
Hyressättning för bostadslägenheter
FW
Fördjupning W
Fördjupning W - Arkitektur
13:30
Kvartetten som gör upp om Kasper Salin-priset
FX
Fördjupning X
Fördjupning X - Programarbete pågår
13:30
Programarbete pågår
FY
Fördjupning Y - Regioner i tillväxt
13:30
Flemingsberg – det framtida utvecklingsområdet för kontor/handel/kultur
15:15
FZ
Fördjupning Z
Fördjupning Z - Hållbarhet
15:15
Hur kan fastighetsbranschen bidra till ökad social hållbarhet – på lokalt och globalt plan?
Fördjupning Ä
Fördjupning Ä - Handel
15:15
Dagligvaruhandelns framtid – en digital fysisk butik?
Fördjupning Å
Fördjupning Å - Skatt
15:15
Hur påverkar begränsade ränteavdrag branschen?
Fördjupning Ö
Fördjupning Ö - Bostad
15:15
Att bubbla eller att inte bubbla
FÖ2
Fördjupning Ö2
Fördjupning Ö2 - Programarbete pågår
15:15
Programarbete pågår
FÖ3
Fördjupning Ö3
Fördjupning Ö3 - Business Arena London
15:15
Programarbete pågår
15:35
S09
Seminarium 9
Medvind och öppet hav så långt ögat kan se?
15:35
Uthyrning
16:00
Business Arena afterwork
S Seminarium
F Fördjupning
Stockholm 20/9
”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015

Business Arena nyckeltal

Business Arena informationsbrev

Business Arenas informationsbrev skickas ut löpande till dig som är intresserad av att hålla dig uppdaterad om vårt pågående arbete kring evenemangen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Almedalen. Det kan exempelvis handla om aktuella talare, programspår och praktisk information inför evenemanget. Genom att prenumerera ser du till att inte missa några viktiga nyheter!