Program Almedalen
07:45
Frukost
08:00
Må.1
Dagens parti analyseras – fokus Centerpartiet
08:00
Dagens parti analyseras – fokus Centerpartiet
08:15
Må.2
Frukostspecial: Veckan som kommer
08:15
Vilka politiska frågor kommer att vara viktigast för fastighetsbranschen?
09:00
Paus
09:15
Må.3
Den blandade staden
09:15
Hur bygger vi tätt, blandat och för alla?
10:00
Paus
10:30
Må.4
Öka bostadsbyggandet
10:30
Hur ser förutsättningar för ökat bostadsbyggande ut?
11:00
Paus
11:15
Må.5
Ungdomspolitiker
11:15
Hur ska staden byggas – om nästa generation får bestämma?
11:30
Paus
11:45
Må.6
Äldreboenden
11:45
Äldreboenden – fungerar den tyska modellen i Sverige?
12:30
Lunch för våra partners
13:30
Må.7
Rakt på sak
13:30
Rakt på sak med Günther Mårder
13:45
Paus
14:00
Må.8
Hållbarhet
14:00
Den hållbara fastigheten – ett pågående projekt?
14:30
Eftermiddagsfika
15:00
Må.9
Höghastighetsjärnväg
15:00
Vilka samhällseffekter ger höghastighetsjärnvägen?
15:30
Paus
15:45
Må.10
Kompetensförsörjning
15:45
Fastighetsbranschens kompetensförsörjning: Dags att kliva ur comfort zone?
16:15
Dagen avslutas
07:45
Frukost
08:00
Ti.1
Dagens parti analyseras – fokus Socialdemokraterna
08:00
Dagens parti analyseras – fokus Socialdemokraterna
08:15
Ti.2
Frukostspecial: moderna samhällen
08:15
Hur bygger vi ett modernt samhälle?
09:00
Paus
09:15
Ti.3
Inkluderande städer
09:15
Hur håller man staden öppen för alla?
10:00
Paus
10:30
Ti.4
Bostadsproblematiken
10:30
Bostadsproblematiken – dags att bryta ny mark?
11:00
Paus
11:15
Ti.5
Ungdomspolitiker
11:15
Hur ska staden byggas – om nästa generation får bestämma?
11:30
Paus
11:45
Ti.6
Jämställdhet
11:45
Fastighetsbranschen – bäst av de sämsta på jämställdhet?
12:30
Lunch för våra partners
13:30
Ti.7
Rakt på sak
13:30
Rakt på sak med Marie Linder
13:45
Paus
14:00
Ti.8
Trygga samhällen
14:00
Ett tryggare samhälle – vad är bästa sättet att få social- och fastighetskapital att växa?
14:30
Eftermiddagsfika
15:00
Ti.9
Europaspåret
15:00
Hur ska Europaspåret integrera Sverige med kontinenten?
15:30
Paus
15:45
Ti.10
Marknadskonkurrens
15:45
Konkurrens som pådrivare i utvecklingen?
16:15
Dagen avslutas
07:45
Frukost
08:00
Ons.1
Dagens parti analyseras – fokus Kristdemokraterna
08:00
Dagens parti analyseras – fokus Kristdemokraterna
08:15
Ons.2
Frukostspecial
08:15
Hur ska Stockholms Centralstation utvecklas för att bäst stötta befolkningstillväxten?
09:00
Paus
09:15
Ons.3
Malmö
09:15
Varför är Malmö just nu i fokus för fastighetsinvesterare?
10:00
Paus
10:30
Ons.4
Allmännyttan - Stockholm
10:30
Allmännyttan växlar upp – samlat grepp i Stockholm?
11:00
Paus
11:15
Ons.5
Ungdomspolitiker
11:15
Hur ska staden byggas – om nästa generation får bestämma?
11:30
Paus
11:45
Ons.6
Markanvisningar
11:45
Från markanvisning till färdig bostad – hur effektiviserar vi markanvisningsprocessen?
12:30
Lunch för våra partners
13:30
Ons.7
Rakt på sak
13:30
Rakt på sak med Amanda Lundeteg
13:45
Paus
14:00
Ons.8
Hållbarhet
14:00
Klarar våra fastigheter och byggande det klimat- och energimål som är på gång?
14:30
Eftermiddagsfika
15:00
Ons.9
Ostlänken
15:00
Hur maximerar Norrköping nyttan av Ostlänken?
15:30
Paus
15:45
On10
Allmännyttan - Göteborg
15:45
Allmännyttan växlar upp – samlat grepp i Göteborg?
16:15
Dagen avslutas
07:45
Frukost
08:00
To.1
Dagens parti analyseras – fokus Sverigedemokraterna
08:00
Dagens parti analyseras – fokus Sverigedemokraterna
08:15
To.2
Frukostspecial
08:15
Hur skapar vi framtidens hållbara platser utifrån invånarnas framtida konsumtionsmönster?
09:00
Paus
09:15
To.3
Smarta städer
09:15
Utifrån vilka värderingar vill vi utveckla den smarta staden?
10:00
Paus
10:30
To.4
Bostadsbyggande
10:30
Skulle det kunna byggas mer än det byggs?
11:00
Paus
11:15
To.5
Ungdomspolitiker
11:15
Hur ska staden byggas – om nästa generation får bestämma?
11:30
Paus
11:45
To.6
Minusränta
11:45
Minusräntan – hot eller möjlighet?
12:30
Lunch för våra partners
13:30
To.7
Rakt på sak
13:30
Rakt på sak med Johan Karlström
13:45
Paus
14:00
To.8
Samhällsfastighetsbolag
14:00
Vad är nästa steg för samhällsfastighetsbolagen?
14:30
Eftermiddagsfika
15:00
To.9
Spårbunden trafik
15:00
Spårbunden stadsutveckling
15:30
Paus
15:45
To.10
Kommunala fastigheter
15:45
Kommunala fastigheter – hur finansieras de på bästa sätt?
16:15
Dagen avslutas
07:45
Frukost
08:00
Fre.1
Dagens parti analyseras – fokus Miljöpartiet
08:00
Dagens parti analyseras – fokus Miljöpartiet
08:15
Fre.2
Frukostspecial
08:15
Frukostspecial: En växande marknad i norr?
09:00
Paus
09:15
Fre.3
Integration
09:15
Integration i verkligheten, skolor och bostäder till alla?
10:00
Paus
10:30
Fre.4
Privata fastighetsägare
10:30
Privat fastighetsägare – offentlig hyresgäst. Hur fungerar det?
11:00
Paus
11:15
Fre.5
Ungdomspolitiker
11:15
Så ska staden byggas – om nästa generation får bestämma
11:30
Paus
11:45
Fre.6
Arkitektur
11:45
Hur löser arkitekterna bostadskrisen? Sju gånger sju kreativa minuter på scenen
13:00
Dagen avslutas
Stockholm 21 sep
”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015

Business Arena nyckeltal

Business Arena informationsbrev

Business Arenas informationsbrev skickas ut löpande till dig som är intresserad av att hålla dig uppdaterad om vårt pågående arbete kring evenemangen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Almedalen. Det kan exempelvis handla om aktuella talare, programspår och praktisk information inför evenemanget. Genom att prenumerera ser du till att inte missa några viktiga nyheter!